Projekty unijne

zapytanie ofertowe

15 czerwca 2018

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska   Wałbrzych, 15.06.2018 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Park Wielokulturowy Stara Kopalnia zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na  transport tablic ekspozycyjnych Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w Republice Czeskiej w  ramach projektu pn. „Promocja turystycznych […]

Więcej >

Zapytanie ofertowe

20 kwietnia 2018

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska                                                                                                                                              Wałbrzych, 20.04.2018 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Park Wielokulturowy Stara Kopalnia zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na  prowadzenie kampanii reklamowej Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w Republice Czeskiej w ramach projektu pn. „Promocja turystycznych […]

Więcej >

Zapytanie ofertowe

15 marca 2018

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska                                                                       […]

Więcej >

Zapytanie ofertowe

20 lutego 2018

Park Wielokulturowy Stara Kopalnia zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty agencji reklamy do  prowadzenia kampanii reklamowej Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w Republice Czeskiej w ramach projektu pn. „Promocja turystycznych atrakcji górniczych” realizowanego z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska; oś priotytetowa 2, typ projektu A (wspólny), instytucja zarządzająca: Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis.

Więcej >

“Promocja turystycznych atrakcji górniczych”

10 stycznia 2018Park Wielokulturowy Stara Kopalnia wspólnie z Důl Jan Šverma o. p. s. (Czechy) oraz Gminą Miejską Nowa Ruda realizują projekt pn."Promocja turystycznych atrakcji górniczych" realizowany z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska. Nr ewidencyjny CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0000949 Czas trwania projektu: 1.09.2017 – 31.08.2018. Budżet projektu: 60.431,94 EUR, w tym [...]

Więcej >

Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych

5 listopada 2017

„Wspieranie rozwoju Gminy Wałbrzych poprzez budowę nowoczesnej infrastruktury społeczeństwa informatycznego (zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych). Realizacja celu jest możliwa poprzez wdrożenie, aktywizację i popularyzację elektronicznych usług publicznych jako zamiennego, wygodnego, szybszego i tańszego sposobu konsumpcji usług administracji samorządowej (w kanałach A2A, A2B i A2C), instytucji kultury (w kanale A2C) oraz placówek edukacyjnych (w kanale A2C) w Gminie Wałbrzych”.

Więcej >