Nasz zespół

Dyrekcja

Jan Jędrasik
Dyrektor

Ernest Truszkowski
Zastępca dyrektora

Sekretariat

Agnieszka Tomaszewska-Szczęsna
Pracownik sekretariatu sekretariat@starakopalnia.pl

Dział Marketingu i Promocji

Marta Wróbel
Kierownik Działu Marketingu i Promocji marketing@starakopalnia.pl

Monika Broczek
Specjalista ds. marketingu marketing1@starakopalnia.pl

Magdalena Karolewska
Specjalista ds. marketingu

Tomasz Czeleń
Specjalista ds. wystaw i eventów marketing3@starakopalnia.pl

Kadry

Monika Stefaniak
Specjalista ds. kadr i płac kadry@starakopalnia.pl

Księgowość

Magda Podyma
Główny Księgowy ksiegowosc1@starakopalnia.pl

Dział Administracyjno-Organizacyjny

Agnieszka Bienia
Kierownik działu administracyjno-organizacyjnego organizacyjny@starakopalnia.pl

Jolanta Łukaszewska
Specjalista ds. organizacyjnych organizacyjny1@starakopalnia.pl

Rafał Karolewski
Informatyk informatyk@starakopalnia.pl

Rafał Szarzała
Elektroakustyk elektroenergetyka@starakopalnia.pl

Artur Rojewski
Pracownik gospodarczy - brygadzista

Vlasta Iszczak
Pracownik Gospodarczy

Józef Prytko
Pracownik gospodarczy

Paweł Panasiewicz – Pasek
Pracownik Gospodarczy organizacyjny2@starakopalnia.pl

Krzysztof Sadowski
Pracownik gospodarczy

Mariola Gordziejewska-Płonka
Pracownik Gospodarczy

Grażyna Tietz
Pracownik Gospodarczy

Danuta Rumanek
Pracownik gospodarczy

Dział Obsługi Zwiedzających

Paweł Ludwiczak
Kierownik Działu Obsługi Zwiedzających doz@starakopalnia.pl

Katarzyna Mach
Specjalista ds. obsługi zwiedzających recepcja@starakopalnia.pl

Malwina Pac-Brzeska
Specjalista ds. obsługi zwiedzających recepcja@starakopalnia.pl

Bogdan Klimek
Przewodnik

Robert Kowkiel
Przewodnik

Andrzej Partyka
Przewodnik

Jerzy Światowy
Przewodnik

Gerard Brzoza
Przewodnik

Janusz Kurc
Przewodnik

Czesław Makowski
Przewodnik

Marek Szymański
Przewodnik

Andrzej Pietraszek
Przewodnik

Anna Pasias
Kasjer-sprzedawca recepcja@starakopalnia.pl

Muzeum Przemysłu i Techniki

Wioletta Wrona-Gaj
Kierownik MPiT kierownik.mpit@starakopalnia.pl

Agata Augustyn
Adiunkt w Muzeum Przemysłu i Techniki muzeum2@starakopalnia.pl

Anna Kowalska
Starszy kustosz archeologia@starakopalnia.pl

Marcin Kuleszo
Adiunkt w MPiT - Dział Geologii geologia@starakopalnia.pl

Łukasz Chruszcz
Asystent w Muzeum Przemysłu i Techniki muzeum1@starakopalnia.pl

Radosław Kapciak
Asystent w Muzeum Przemysłu i Techniki

Edukacja

Justyna Korzuch
Specjalista ds. edukacji edukacja@starakopalnia.pl

Centrum Ceramiki Unikatowej

Piotr Micek
Kierownik Centrum Ceramiki Unikatowej ccu@starakopalnia.pl

Sylwia Sobieraj-Borowiec
Specjalista ds. ceramiki

Magdalena Sienicka
Ceramik ceramika1@starakopalnia.pl

Janusz Franke
Ceramik

Andrzej Pac
Opiekun ekspozycji

Joanna Szymorek
Opiekun ekspozycji