Nasz zespół

Dyrekcja

Jan Jędrasik
Dyrektor

Ernest Truszkowski
Zastępca dyrektora

Sekretariat

Agnieszka Tomaszewska-Szczęsna
Pracownik sekretariatu sekretariat@starakopalnia.pl

Dział Marketingu i Promocji

Marta Wróbel
Kierownik Działu Marketingu i Promocji marketing@starakopalnia.pl

Monika Adamczyk
Specjalista ds. marketingu marketing1@starakopalnia.pl

Joanna Szymorek
Specjalista ds. marketingu marketing2@starakopalnia.pl

Katarzyna Barańska
Specjalista ds. Promocji Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej cit@starakopalnia.pl

Magdalena Karolewska
Specjalista ds. marketingu

Kadry

Monika Stefaniak
Specjalista ds. kadr i płac kadry@starakopalnia.pl

Księgowość

Magda Podyma
Główny Księgowy ksiegowosc1@starakopalnia.pl

Dział Administracyjno-Organizacyjny

Agnieszka Bienia
Kierownik działu administracyjno-organizacyjnego organizacyjny@starakopalnia.pl

Jolanta Łukaszewska
Specjalista ds. organizacyjnych organizacyjny1@starakopalnia.pl

Janusz Kolbus
Specjalista elektryk

Artur Rojewski
Pracownik gospodarczy - brygadzista

Józef Prytko
Pracownik gospodarczy

Rafał Szarzała
Specjalista elektroenergetyk elektroenergetyka@starakopalnia.pl

Rafał Karolewski
Informatyk

Grażyna Tietz
Pracownik Gospodarczy

Mariola Gordziejewska-Płonka
Pracownik Gospodarczy

Paweł Panasiewicz – Pasek
Pracownik Gospodarczy organizacyjny2@starakopalnia.pl

Vlasta Iszczak
Pracownik Gospodarczy

Krzysztof Sadowski
Pracownik gospodarczy

Dział Obsługi Zwiedzających

Paweł Ludwiczak
Kierownik Działu Obsługi Zwiedzających doz@starakopalnia.pl

Malwina Pac-Brzeska
Specjalista ds. obsługi zwiedzających recepcja@starakopalnia.pl

Daniela Sprytula
Kasjer

Bogdan Klimek
Przewodnik

Robert Kowkiel
Przewodnik

Andrzej Partyka
Przewodnik

Jerzy Światowy
Przewodnik

Gerard Brzoza
Przewodnik

Zygmunt Kostecki
Przewodnik

Janusz Kurc
Przewodnik

Aleksander Michalak
Przewodnik

Czesław Makowski
Przewodnik

Marek Szymański
Przewodnik

Sandra Ciempa
Specjalista ds. marketingu i handlu recepcja@starakopalnia.pl

Muzeum Przemysłu i Techniki

Wioletta Wrona-Gaj
Kierownik MPiT kierownik.mpit@starakopalnia.pl

Anna Kowalska
Starszy kustosz archeologia@starakopalnia.pl

Marcin Kuleszo
Adiunkt w MPiT - Dział Geologii geologia@starakopalnia.pl

Łukasz Chruszcz
Asystent w Muzeum Przemysłu i Techniki muzeum1@starakopalnia.pl

Agata Augustyn
Adiunkt w Muzeum Przemysłu i Techniki muzeum2@starakopalnia.pl

Radosław Kapciak
Asystent w Muzeum Przemysłu i Techniki

Edukacja

Justyna Korzuch
Specjalista ds. edukacji edukacja@starakopalnia.pl

Centrum Ceramiki Unikatowej

Piotr Micek
Kierownik Centrum Ceramiki Unikatowej ccu@starakopalnia.pl

Magdalena Sienicka
Ceramik ceramika1@starakopalnia.pl

Janusz Franke
Ceramik - pracownik gospodarczy

Beata Hałdaś
Ceramik

Sylwia Sobieraj-Borowiec
Specjalista ds. ceramiki

Galeria Sztuki Współczesnej

Andrzej Pac
Opiekun ekspozycji

Małgorzata Kania-Sobczak
Opiekun Ekspozycji

Kazimierz Kaczuga
Opiekun ekspozycji