Unser Team

Direktion

Jan Jędrasik
Dyrektor

Ernest Truszkowski
Zastępca dyrektora

Sekretariat

Agnieszka Tomaszewska-Szczęsna
Pracownik sekretariatu sekretariat@starakopalnia.pl

Marketing- und Werbungabteilung

Marta Wróbel
Kierownik Działu Marketingu i Promocji marketing@starakopalnia.pl

Magdalena Karolewska
Specjalista ds. marketingu

Tomasz Czeleń
Specjalista ds. wystaw i eventów marketing3@starakopalnia.pl

Personalabteilung

Monika Stefaniak
Specjalista ds. kadr i płac kadry@starakopalnia.pl

Buchhaltung

Anna Utecht
Główny Księgowy

Abteilung für Verwaltung und Organisation

Agnieszka Bienia
Kierownik działu administracyjno-organizacyjnego organizacyjny@starakopalnia.pl

Rafał Szarzała
Elektroakustyk elektroenergetyka@starakopalnia.pl

Artur Rojewski
Pracownik gospodarczy - brygadzista

Vlasta Iszczak
Pracownik Gospodarczy

Paweł Panasiewicz – Pasek
Pracownik Gospodarczy organizacyjny2@starakopalnia.pl

Janusz Franke
Portier

Mariola Gordziejewska-Płonka
Pracownik Gospodarczy

Joanna Szymorek
Portier  

Grażyna Tietz
Pracownik Gospodarczy

Krystyna Pierzchała
Pracownik Gospodarczy          

Izabela Sondej
Pracownik Gospodarczy

Abteilung für Besucherbetreuung

Jolanta Łukaszewska
Kierownik działu obsługi zwiedzjących doz@starakopalnia.pl

Malwina Pac-Brzeska
Specjalista ds. obsługi zwiedzających recepcja@starakopalnia.pl

Katarzyna Dyjak
kasjer-sprzedawca

Agnieszka Oziembłowska
kasjer-sprzedawca

Industrie- und Technikmuseum

Wioletta Wrona-Gaj
Kierownik MPiT kierownik.mpit@starakopalnia.pl

Anna Kowalska
Starszy kustosz archeologia@starakopalnia.pl

Marcin Kuleszo
Adiunkt w MPiT - Dział Geologii geologia@starakopalnia.pl

Łukasz Chruszcz
Asystent w Muzeum Przemysłu i Techniki muzeum1@starakopalnia.pl

Marta Kwiecień
Asystent w Muzeum Przemysłu i Techniki

Bildung

Justyna Meissner
Specjalista ds. edukacji edukacja@starakopalnia.pl

Radosław Kapciak
Asystent w Muzeum Przemysłu i Techniki

Przewodnicy

Bogdan Klimek
Przewodnik

Robert Kowkiel
Przewodnik

Andrzej Partyka
Przewodnik

Jerzy Światowy
Przewodnik

Gerard Brzoza
Przewodnik

Janusz Kurc
Przewodnik

Czesław Makowski
Przewodnik

Marek Szymański
Przewodnik

Andrzej Pietraszek
Przewodnik

Stanisław Zubalski
Przewodnik

Kazimierz Kmak
Przewodnik

Jacek Pielich
Przewodnik

Marek Detyna
Przewodnik