Unser Team

Direktion

Jan Jędrasik
Dyrektor

Ernest Truszkowski
Zastępca dyrektora

Sekretariat

Agnieszka Tomaszewska-Szczęsna
Pracownik sekretariatu sekretariat@starakopalnia.pl

Marketing- und Werbungabteilung

Marta Wróbel
Kierownik Działu Marketingu i Promocji marketing@starakopalnia.pl

Joanna Szymorek
Specjalista ds. marketingu marketing2@starakopalnia.pl

Monika Adamczyk
Specjalista ds. marketingu marketing1@starakopalnia.pl

Katarzyna Barańska
Specjalista ds. Promocji Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej cit@starakopalnia.pl

Magdalena Karolewska
Specjalista ds. marketingu

Personalabteilung

Monika Stefaniak
Specjalista ds. kadr i płac kadry@starakopalnia.pl

Buchhaltung

Magda Podyma
Główny Księgowy ksiegowosc1@starakopalnia.pl

Abteilung für Verwaltung und Organisation

Agnieszka Bienia
Kierownik działu administracyjno-organizacyjnego organizacyjny@starakopalnia.pl

Janusz Kolbus
Specjalista elektryk

Artur Rojewski
Pracownik gospodarczy - brygadzista

Barbara Pukszlis
Pracownik gospodarczy

Józef Prytko
Pracownik gospodarczy

Rafał Szarzała
Specjalista elektroenergetyk elektroenergetyka@starakopalnia.pl

Rafał Karolewski
Informatyk

Jolanta Łukaszewska
Specjalista ds. organizacyjnych organizacyjny1@starakopalnia.pl

Grażyna Tietz
Pracownik Gospodarczy

Mariola Gordziejewska-Płonka
Pracownik Gospodarczy

Paweł Panasiewicz – Pasek
Pracownik Gospodarczy organizacyjny2@starakopalnia.pl

Justyna Kochman
Pracownik Gospodarczy

Vlasta Iszczak
Pracownik Gospodarczy

Abteilung für Besucherbetreuung

Artur Wylandowski
Kierownik Działu Obsługi Zwiedzających doz@starakopalnia.pl

Anna Kwiecińska
Kasjer - przewodnik recepcja@starakopalnia.pl

Malwina Pac-Brzeska
Specjalista ds. obsługi zwiedzających recepcja@starakopalnia.pl

Daniela Sprytula
Kasjer

Bogdan Klimek
Przewodnik

Robert Kowkiel
Przewodnik

Andrzej Partyka
Przewodnik

Jerzy Światowy
Przewodnik

Gerard Brzoza
Przewodnik

Zygmunt Kostecki
Przewodnik

Janusz Kurc
Przewodnik

Aleksander Michalak
Przewodnik

Czesław Makowski
Przewodnik

Marek Szymański
Przewodnik

Sandra Ciempa
Specjalista ds. marketingu i handlu recepcja@starakopalnia.pl

Industrie- und Technikmuseum

Wioletta Wrona-Gaj
Kierownik MPiT kierownik.mpit@starakopalnia.pl

Anna Kowalska
Starszy kustosz archeologia@starakopalnia.pl

Marcin Kuleszo
Adiunkt w MPiT - Dział Geologii geologia@starakopalnia.pl

Łukasz Chruszcz
Asystent w Muzeum Przemysłu i Techniki muzeum1@starakopalnia.pl

Agata Augustyn
Adiunkt w Muzeum Przemysłu i Techniki muzeum2@starakopalnia.pl

Aleksandra Gil
Asystent w Muzeum Przemysłu i Techniki

Bildung

Justyna Korzuch
Specjalista ds. edukacji edukacja@starakopalnia.pl

Zentrum der Besonderen Keramik

Piotr Micek
Kierownik Centrum Ceramiki Unikatowej ccu@starakopalnia.pl

Magdalena Sienicka
Ceramik ceramika1@starakopalnia.pl

Grzegorz Sypko
Specjalista ds. ceramiki ceramika@starakopalnia.pl

Janusz Franke
Ceramik - pracownik gospodarczy

Galeria Sztuki Współczesnej

Paweł Ludwiczak
Kierownik działu wystaw i obsługi ekspozycji galeria@starakopalnia.pl

Andrzej Pac
Opiekun ekspozycji

Kazimierz Kaczuga
Opiekun ekspozycji

Małgorzata Kania-Sobczak
Opiekun Ekspozycji