Unser Team

Direktion

Jan Jędrasik
Dyrektor

Ernest Truszkowski
Zastępca dyrektora

Sekretariat

Agnieszka Tomaszewska-Szczęsna
Pracownik sekretariatu sekretariat@starakopalnia.pl

Marketing- und Werbungabteilung

Marta Wróbel
Kierownik Działu Marketingu i Promocji marketing@starakopalnia.pl

Monika Broczek
Specjalista ds. marketingu marketing1@starakopalnia.pl

Joanna Szymorek
Specjalista ds. marketingu marketing2@starakopalnia.pl

Magdalena Karolewska
Specjalista ds. marketingu

Tomasz Czeleń
Specjalista ds. wystaw i eventów marketing3@starakopalnia.pl

Katarzyna Barańska
Specjalista ds. Promocji Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej cit@starakopalnia.pl

Personalabteilung

Monika Stefaniak
Specjalista ds. kadr i płac kadry@starakopalnia.pl

Buchhaltung

Magda Podyma
Główny Księgowy ksiegowosc1@starakopalnia.pl

Abteilung für Verwaltung und Organisation

Agnieszka Bienia
Kierownik działu administracyjno-organizacyjnego organizacyjny@starakopalnia.pl

Jolanta Łukaszewska
Specjalista ds. organizacyjnych organizacyjny1@starakopalnia.pl

Rafał Karolewski
Informatyk informatyk@starakopalnia.pl

Rafał Szarzała
Elektroakustyk elektroenergetyka@starakopalnia.pl

Artur Rojewski
Pracownik gospodarczy - brygadzista

Janusz Kolbus
Specjalista elektryk

Vlasta Iszczak
Pracownik Gospodarczy

Józef Prytko
Pracownik gospodarczy

Paweł Panasiewicz – Pasek
Pracownik Gospodarczy organizacyjny2@starakopalnia.pl

Krzysztof Sadowski
Pracownik gospodarczy

Mariola Gordziejewska-Płonka
Pracownik Gospodarczy

Grażyna Tietz
Pracownik Gospodarczy

Barbara Werbowska
Pracownik gospodarczy

Abteilung für Besucherbetreuung

Paweł Ludwiczak
Kierownik Działu Obsługi Zwiedzających doz@starakopalnia.pl

Katarzyna Mach
Specjalista ds. obsługi zwiedzających recepcja@starakopalnia.pl

Malwina Pac-Brzeska
Specjalista ds. obsługi zwiedzających recepcja@starakopalnia.pl

Daniela Sprytula
Kasjer recepcja@starakopalnia.pl

Agnieszka Ziomecka
Kasjer recepcja@starakopalnia.pl

Sandra Ciempa
Kasjer recepcja@starakopalnia.pl

Bogdan Klimek
Przewodnik

Robert Kowkiel
Przewodnik

Andrzej Partyka
Przewodnik

Jerzy Światowy
Przewodnik

Gerard Brzoza
Przewodnik

Janusz Kurc
Przewodnik

Czesław Makowski
Przewodnik

Marek Szymański
Przewodnik

Industrie- und Technikmuseum

Wioletta Wrona-Gaj
Kierownik MPiT kierownik.mpit@starakopalnia.pl

Agata Augustyn
Adiunkt w Muzeum Przemysłu i Techniki muzeum2@starakopalnia.pl

Anna Kowalska
Starszy kustosz archeologia@starakopalnia.pl

Marcin Kuleszo
Adiunkt w MPiT - Dział Geologii geologia@starakopalnia.pl

Łukasz Chruszcz
Asystent w Muzeum Przemysłu i Techniki muzeum1@starakopalnia.pl

Radosław Kapciak
Asystent w Muzeum Przemysłu i Techniki

Bildung

Justyna Korzuch
Specjalista ds. edukacji edukacja@starakopalnia.pl

Zentrum der Besonderen Keramik

Piotr Micek
Kierownik Centrum Ceramiki Unikatowej ccu@starakopalnia.pl

Sylwia Sobieraj-Borowiec
Specjalista ds. ceramiki

Magdalena Sienicka
Ceramik ceramika1@starakopalnia.pl

Janusz Franke
Ceramik - pracownik gospodarczy

Beata Hałdaś
Ceramik

Andrzej Pac
Opiekun ekspozycji

Małgorzata Kania-Sobczak
Opiekun Ekspozycji

Kazimierz Kaczuga
Opiekun ekspozycji