Our team

Administration

Jan Jędrasik
Dyrektor

Ernest Truszkowski
Zastępca dyrektora

Secretary’s office

Agnieszka Tomaszewska-Szczęsna
Pracownik sekretariatu sekretariat@starakopalnia.pl

Marketing and Promotion Department

Marta Wróbel
Kierownik Działu Marketingu i Promocji marketing@starakopalnia.pl

Monika Broczek
Specjalista ds. marketingu marketing1@starakopalnia.pl

Joanna Szymorek
Specjalista ds. marketingu marketing2@starakopalnia.pl

Magdalena Karolewska
Specjalista ds. marketingu

Tomasz Czeleń
Specjalista ds. wystaw i eventów marketing3@starakopalnia.pl

Human Resources

Monika Stefaniak
Specjalista ds. kadr i płac kadry@starakopalnia.pl

Accounting

Magda Podyma
Główny Księgowy ksiegowosc1@starakopalnia.pl

Administration and Organization Department

Agnieszka Bienia
Kierownik działu administracyjno-organizacyjnego organizacyjny@starakopalnia.pl

Jolanta Łukaszewska
Specjalista ds. organizacyjnych organizacyjny1@starakopalnia.pl

Rafał Karolewski
Informatyk informatyk@starakopalnia.pl

Rafał Szarzała
Elektroakustyk elektroenergetyka@starakopalnia.pl

Artur Rojewski
Pracownik gospodarczy - brygadzista

Vlasta Iszczak
Pracownik Gospodarczy

Józef Prytko
Pracownik gospodarczy

Paweł Panasiewicz – Pasek
Pracownik Gospodarczy organizacyjny2@starakopalnia.pl

Krzysztof Sadowski
Pracownik gospodarczy

Mariola Gordziejewska-Płonka
Pracownik Gospodarczy

Grażyna Tietz
Pracownik Gospodarczy

Danuta Rumanek
Pracownik gospodarczy

Visitors Service Department

Paweł Ludwiczak
Kierownik Działu Obsługi Zwiedzających doz@starakopalnia.pl

Katarzyna Mach
Specjalista ds. obsługi zwiedzających recepcja@starakopalnia.pl

Malwina Pac-Brzeska
Specjalista ds. obsługi zwiedzających recepcja@starakopalnia.pl

Agnieszka Ziomecka
Kasjer recepcja@starakopalnia.pl

Bogdan Klimek
Przewodnik

Robert Kowkiel
Przewodnik

Andrzej Partyka
Przewodnik

Jerzy Światowy
Przewodnik

Gerard Brzoza
Przewodnik

Janusz Kurc
Przewodnik

Czesław Makowski
Przewodnik

Marek Szymański
Przewodnik

Andrzej Pietraszek
Przewodnik

Industry and Technology Museum

Wioletta Wrona-Gaj
Kierownik MPiT kierownik.mpit@starakopalnia.pl

Agata Augustyn
Adiunkt w Muzeum Przemysłu i Techniki muzeum2@starakopalnia.pl

Anna Kowalska
Starszy kustosz archeologia@starakopalnia.pl

Marcin Kuleszo
Adiunkt w MPiT - Dział Geologii geologia@starakopalnia.pl

Łukasz Chruszcz
Asystent w Muzeum Przemysłu i Techniki muzeum1@starakopalnia.pl

Radosław Kapciak
Asystent w Muzeum Przemysłu i Techniki

Education

Justyna Korzuch
Specjalista ds. edukacji edukacja@starakopalnia.pl

Unique Ceramics Centre

Piotr Micek
Kierownik Centrum Ceramiki Unikatowej ccu@starakopalnia.pl

Sylwia Sobieraj-Borowiec
Specjalista ds. ceramiki

Magdalena Sienicka
Ceramik ceramika1@starakopalnia.pl

Janusz Franke
Ceramik - pracownik gospodarczy

Beata Hałdaś
Ceramik

Andrzej Pac
Opiekun ekspozycji

Małgorzata Kania-Sobczak
Opiekun Ekspozycji

Kazimierz Kaczuga
Opiekun ekspozycji