Our team

Administration

Jan Jędrasik
Dyrektor

Ernest Truszkowski
Zastępca dyrektora

Secretary’s office

Agnieszka Tomaszewska-Szczęsna
Pracownik sekretariatu sekretariat@starakopalnia.pl

Marketing and Promotion Department

Marta Wróbel
Kierownik Działu Marketingu i Promocji marketing@starakopalnia.pl

Magdalena Karolewska
Specjalista ds. marketingu

Tomasz Czeleń
Specjalista ds. wystaw i eventów marketing3@starakopalnia.pl

Human Resources

Monika Stefaniak
Specjalista ds. kadr i płac kadry@starakopalnia.pl

Accounting

Magda Podyma
Główny Księgowy ksiegowosc1@starakopalnia.pl

Administration and Organization Department

Agnieszka Bienia
Kierownik działu administracyjno-organizacyjnego organizacyjny@starakopalnia.pl

Jolanta Łukaszewska
Specjalista ds. organizacyjnych organizacyjny1@starakopalnia.pl

Rafał Karolewski
Informatyk informatyk@starakopalnia.pl

Rafał Szarzała
Elektroakustyk elektroenergetyka@starakopalnia.pl

Artur Rojewski
Pracownik gospodarczy - brygadzista

Vlasta Iszczak
Pracownik Gospodarczy

Paweł Panasiewicz – Pasek
Pracownik Gospodarczy organizacyjny2@starakopalnia.pl

Mariola Gordziejewska-Płonka
Pracownik Gospodarczy

Grażyna Tietz
Pracownik Gospodarczy

Visitors Service Department

Malwina Pac-Brzeska
Specjalista ds. obsługi zwiedzających recepcja@starakopalnia.pl

Katarzyna Dyjak
kasjer-sprzedawca

Agnieszka Oziembłowska
kasjer-sprzedawca

Industry and Technology Museum

Wioletta Wrona-Gaj
Kierownik MPiT kierownik.mpit@starakopalnia.pl

Agata Augustyn
Adiunkt w Muzeum Przemysłu i Techniki muzeum2@starakopalnia.pl

Anna Kowalska
Starszy kustosz archeologia@starakopalnia.pl

Marcin Kuleszo
Adiunkt w MPiT - Dział Geologii geologia@starakopalnia.pl

Łukasz Chruszcz
Asystent w Muzeum Przemysłu i Techniki muzeum1@starakopalnia.pl

Marta Kwiecień
Asystent w Muzeum Przemysłu i Techniki

Education

Justyna Meissner
Specjalista ds. edukacji edukacja@starakopalnia.pl

Radosław Kapciak
Asystent w Muzeum Przemysłu i Techniki

Unique Ceramics Centre

Piotr Micek
Kierownik Centrum Ceramiki Unikatowej ccu@starakopalnia.pl

Sylwia Sobieraj-Borowiec
Specjalista ds. ceramiki

Magdalena Sienicka
Ceramik ceramika1@starakopalnia.pl

Janusz Franke
Ceramik

Andrzej Pac
Opiekun ekspozycji

Joanna Szymorek
Opiekun ekspozycji  

Anna Adamska
Centrum Ceramiki Unikatowej ceramika@starakopalnia.pl

Przewodnicy

Bogdan Klimek
Przewodnik

Robert Kowkiel
Przewodnik

Andrzej Partyka
Przewodnik

Jerzy Światowy
Przewodnik

Gerard Brzoza
Przewodnik

Janusz Kurc
Przewodnik

Czesław Makowski
Przewodnik

Marek Szymański
Przewodnik

Andrzej Pietraszek
Przewodnik

Stanisław Zubalski
Przewodnik

Kazimierz Kmak
Przewodnik

Jacek Pielich
Przewodnik

Marek Detyna
Przewodnik