Our team

Administration

Jan Jędrasik
Dyrektor

Marta Wróbel
Zastępca Dyrektora

Secretary’s office

Agnieszka Tomaszewska-Szczęsna
Pracownik sekretariatu sekretariat@starakopalnia.pl

Marketing and Promotion Department

Magdalena Karolewska
Specjalista ds. marketingu

Tomasz Czeleń
Specjalista ds. wystaw i eventów marketing3@starakopalnia.pl

Human Resources

Monika Stefaniak
Specjalista ds. kadr i płac kadry@starakopalnia.pl

Accounting

Anna Utecht
Główny Księgowy ksiegowosc1@starakopalnia.pl

Barbara Jędrasik
Księgowy ksiegowosc@starakopalnia.pl

Administration and Organization Department

Agnieszka Bienia
Kierownik działu administracyjno-organizacyjnego organizacyjny@starakopalnia.pl

Rafał Szarzała
Elektroakustyk elektroenergetyka@starakopalnia.pl

Artur Rojewski
Pracownik gospodarczy - brygadzista

Vlasta Iszczak
Pracownik Gospodarczy

Mariola Gordziejewska-Płonka
Pracownik Gospodarczy

Joanna Szymorek
Portier  

Grażyna Tietz
Pracownik Gospodarczy

Dariusz Kowalik
Pracownik gospodarczy

Liliia Puzanova
pracownik gospodarczy

Visitors Service Department

Jolanta Łukaszewska
Kierownik działu obsługi zwiedzjących doz@starakopalnia.pl

Malwina Pac-Brzeska
Specjalista ds. obsługi zwiedzających recepcja@starakopalnia.pl

Katarzyna Czajkowska
kasjer-sprzedawca

Jakub Hayatli
kasjer-sprzedawca

Industry and Technology Museum

Wioletta Wrona-Gaj
Kierownik MPiT kierownik.mpit@starakopalnia.pl

Anna Kowalska
Starszy kustosz archeologia@starakopalnia.pl

Marcin Kuleszo
Adiunkt w MPiT - Dział Geologii geologia@starakopalnia.pl

Łukasz Chruszcz
Asystent w Muzeum Przemysłu i Techniki muzeum1@starakopalnia.pl

Marta Kwiecień
Asystent w Muzeum Przemysłu i Techniki muzeum3@starakopalnia.pl

Education

Justyna Meissner
Specjalista ds. edukacji edukacja@starakopalnia.pl

Przewodnicy

Bogdan Klimek
Przewodnik

Robert Kowkiel
Przewodnik

Andrzej Partyka
Przewodnik

Jerzy Światowy
Przewodnik

Gerard Brzoza
Przewodnik

Janusz Kurc
Przewodnik

Czesław Makowski
Przewodnik

Marek Szymański
Przewodnik

Andrzej Pietraszek
Przewodnik

Stanisław Zubalski
Przewodnik

Kazimierz Kmak
Przewodnik

Jacek Pielich
Przewodnik

Marek Detyna
Przewodnik