Projekty

Poszukiwanie mistrza w sobie

Za nami uroczyste zakończenie projektu “Poszukiwanie mistrza w sobie”, który został zrealizowany dzięki dofinansowaniu Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Wałbrzych Moje Miasto. Celem Projektu było stworzenie młodym ludziom warunków do rozwijania pasji artystycznych, realizowania pomysłów i udziału w warsztatach, jakich nie doświadczyli by w warunkach szkolnych. Podczas  spotkania w ramach podziękowania Pani Prezydent Sylwia […]

Więcej >

Węglowy pył

Drodzy Górnicy i osoby związane z wałbrzyskim górnictwem!

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w naszym projekcie “Węglowy pył”

Muzeum Przemysłu i Techniki Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w Wałbrzychu zaprasza do kontaktu osoby związane z pracą w wałbrzyskich kopalniach do podzielenia się swoimi górniczymi doświadczeniami i wspomnieniami.  

Więcej >

Kropka i Kreska – Wałbrzych w abstrakcji filmowej

Projekt edukacji kulturalno-artystycznej Kropka i Kreska organizowany przez Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu w ramach Akademii Doktora Korczaka. Celem projektu jest rozwój i edukacja dzieci poprzez zaangażowanie w działania artystyczne, nadawanie im wysokiej rangi i ukazywanie szerszej publiczności. Partnerem wałbrzyskiej edycji jest Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia.

W ramach warsztatów plastyczno-filmowych grupy dzieci w dwóch kategoriach wiekowych (8-10 lat oraz 11-12 lat), pod kierunkiem edukatorów i filmowców, zrealizowały w instytucjach kultury na Dolnym Śląsku krótkometrażowe filmy abstrakcyjne w oparciu o lokalne techniki rzemieślnicze budujące od dziesięcioleci tożsamość regionu.

Więcej >

Szklany czas – wędrówki krajobrazem

Głównym celem projektu było zaznajomienie młodego pokolenia mieszkańców Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego z pojęciem krajobrazu kulturowego i industrialnego oraz jego przemianami na przestrzeni wieków. Pomogły nam w tym rysunki Friedricha Bernharda Wernera, który w początkach XVIII w. wykonał setki wedut, czyli pejzaży miejskich, nie tylko miast śląskich, lecz też ówczesnych stolic europejskich.

Więcej >

Geogródek – skalny ogródek dydaktyczny

Projekt, który jest współfinansowany przez Fundusz Toyoty w ramach programu “Dobre pomysły zmieniają nasz świat”, zakłada zagospodarowanie części zabytkowego kompleksu Starej Kopalni– reprezentacyjnej skarpy od strony ul. Wysockiego – w formie tzw. ogródka skalnego oraz montażu tablic edukacyjnych. Tematyką tak pomyślanego ogródka jest paleoekologia i popularyzacja przyrody nieożywionej oraz nauk o Ziemi.

Więcej >

Zabytki techniki Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego

Celem projektu była dokumentacja i popularyzacja znaczenia zabytków techniki Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego. Młodzież wałbrzyska z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu oraz z Zespołu Szkół Politechnicznych w ramach czterech obozów wolontariackich po serii krótkich szkoleń dotyczących dobrych praktyk w ochronie zabytków, historii regionu, a także warsztacie fotograficznym – odbywała badania terenowe. W ich trakcie wykonana została dokumentacja fotograficzna obiektów, ich opisy, będące podstawą ostatniego etapu projektu: stworzenia logistyki ich odwiedzania.

Więcej >

Solidarni

Celem projektu jest uzupełnienie powstałej w 2016 r. wystawy dot. wałbrzyskiej Solidarności na dawnej kopalni “Thorez” (dziś Park Wielokulturowy Stara Kopalnia) o elementy “żywej” historii oraz walor edukacyjny, bardziej wyodrębniony w samej wystawie oraz w wydarzeniach towarzyszących. Zadanie ocali zatem pamięć o bardzo ważnych dla regionu i całego kraju kartach historii najnowszej.

Więcej >

Kolekcjonerzy przeszłości

Projekt wyróżnia oryginalna koncepcja, w której stała grupa dzieci i młodzieży tworzy własną wystawę za sprawą “buszowania” (pod czujnym okiem muzealników i animatorów) po magazynach Muzeum Przemysłu i Techniki w Starej Kopalni oraz za sprawą wizyt studyjnych w innych muzeach o zbliżonym profilu, uczestnictwa w warsztatach poznawczych i międzypokoleniowych z dawnymi górnikami, dzięki którym eksponaty uzyskają unikalne, żywe historie. Adresaci projektu dodatkowo tworzą grę terenową “Maszyna wyciągowa” po wystawie, dla swoich rówieśników nie biorących udziału w “buszowaniu”, dzięki czemu oferta edukacyjna Starej Kopalni rozszerza się o zajęcia stworzone oczyma dzieci i młodzieży.

Więcej >

W górniczym labiryncie

Głównym celem projektu “W górniczym labiryncie”, w którym m.in. przeprowadzony zostanie konkurs oparty o międzypokoleniowe poszukiwanie własnych, rodzinnych górniczych historii oraz warsztaty artystyczne, jest aktywizacja twórcza i budzenie kreatywności dzieci i młodzieży dolnośląskiego Zagłębia Węglowego. W projekcie opowieści i archiwalne obrazy przełożone zostaną na język sztuki, za sprawą stworzenia unoszącej się w powietrzu instalacji “w górniczym labiryncie” zawierającej przetworzone fotografie, grafiki, kaligraficznie komponowane fragmenty opowieści oraz żywe, dynamicznie zmieniające się elementy.

Więcej >