Geogródek – skalny ogródek dydaktyczny

Projekt, który jest współfinansowany przez Fundusz Toyoty w ramach programu “Dobre pomysły zmieniają nasz świat”, zakłada zagospodarowanie części zabytkowego kompleksu Starej Kopalni– reprezentacyjnej skarpy od strony ul. Wysockiego – w formie tzw. ogródka skalnego oraz montażu tablic edukacyjnych. Tematyką tak pomyślanego ogródka jest paleoekologia i popularyzacja przyrody nieożywionej oraz nauk o Ziemi. “Geogródek – skalny ogródek dydaktyczny” składa się z wielkoskalowego modelu profilu geologicznego obrazującego budowę nawarstwień skalnych i pokładów węgla w rejonie Wałbrzycha. Profil o wymiarach 10 m długości i 3 m wysokości jest zbudowany z oryginalnych skał (piaskowce, zlepieńce, mułowce/iłowce, skały wulkaniczne i węgiel kamienny) reprezentujących określone formacje geologiczne , z zachowaniem odpowiedniej skali. Towarzyszy mu ekspozycja skamieniałych pni karbońskich drzew sprzed ok. 300 mln lat oraz tablice dotyczące sedymentologii, litostratygrafii, paleogeografii i paleontologii rejonu Wałbrzycha we wspomnianym okresie. Na skarpie wokół profilu nasadzone zostały rośliny. “Geogródek” wyjaśnia historię powstawania pokładów węgla, obrazuje warunki pracy górników i jest ogólnodostępny dla wszystkich zainteresowanych osób, bez konieczności wykupywania biletu wstępu.

Geogródek otwarto dnia 30 lipca 2018 r.

Projekt sfinansowano ze środków Gminy Wałbrzych, Funduszu Toyoty oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach zadania “Geogródek – skalny ogródek dydaktyczny”