Zabytki techniki Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego

Celem projektu była dokumentacja i popularyzacja znaczenia zabytków techniki Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego. Młodzież wałbrzyska z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu oraz z Zespołu Szkół Politechnicznych w ramach czterech obozów wolontariackich po serii krótkich szkoleń dotyczących dobrych praktyk w ochronie zabytków, historii regionu, a także warsztacie fotograficznym – odbywała badania terenowe. W ich trakcie wykonana została dokumentacja fotograficzna obiektów, ich opisy, będące podstawą ostatniego etapu projektu: stworzenia logistyki ich odwiedzania. Dzięki pracy wolontariuszy powstała interaktywna mapa szlaków dziedzictwa technicznego Wałbrzycha i Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego, a także nie 4, jak początkowo zakładano – a 6 szlaków.

Dotacja Narodowego Instytutu Dziedzictwa, program Wolontariat dla dziedzictwa, projekt Stowarzyszenia Edukacji Krytycznej, w partnerstwie z PWSK.