Bilety

BILET NORMALNY: 35 zł  

BILET ULGOWY*: 29 zł
* dzieci powyżej pięciu lat, uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych, studenci do ukończenia 25. roku życia, emeryci, renciści, osoby niepełnosprawne

BILET GRUPOWY**: 25 zł/osoba
** dotyczy grupy liczącej  15 osób. W przypadku młodzieży szkolnej: wejście bezpłatne dla 1 opiekuna na każde 15 dzieci – zwiedzanie grupowe po wcześniejszej rezerwacji

BILET RODZINNY: 99 zł

przysługuje rodzicom z jednym lub dwojgiem dzieci  

BILET  NORMALNY SOWA -Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności: 15 zł/os.

BILET  ULGOWY SOWA -Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności: 12 zł/os.

BILET  GRUPOWY  SOWA -Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności: 10 zł/os.

BILET PROMOCYJNY: zwiedzanie Starej Kopalni z przewodnikiemi zwiedzanie SOWA- 

NORMALNY: 45 zł/os.  ULGOWY: 35 zł/os.

POSIADACZE WAŁBRZYSKIEJ KARTY „RODZINA 3 PLUS”: jeden z rodziców kupuje bilet normalny, pozostali członkowie rodziny płacą 1 zł/osoba

POSIADACZE OGÓLNOPOLSKIEJ KARTY DUŻEJ RODZINY***: jeden z rodziców kupuje bilet normalny, pozostali członkowie rodziny płacą 15 zł/osoba

*** skorzystanie z ulgi jest uzależnione od uprzedniego okazania kart wszystkich członków rodziny.

OGÓLNOPOLSKA KARTA  SENIORA **** – 20 zł

**** dla posiadaczy Ogólnopolskiej Karty Seniora 

PREFERENCJA DLA EMERYTOWANYCH GÓRNIKÓW WAŁBRZYSKIEGO ZAGŁĘBIA WĘGLOWEGO: 15 zł/osoba

BILET NOCNE ZWIEDZANIE: 55 zł

BILET NOCNE ZWIEDZANIE Z BIESIADĄ GÓRNICZĄ: 140 zł

BILET EXPLORE WAŁBRZYCH*****: wspólny bilet z Zamkiem Książ, Palmiarnią i Muzeum Porcelany;

normalny: 81 zł, ulgowy: 59 zł 

***** W ZWIĄZKU Z LIMITAMI OSÓB NA ZWIEDZANIE, PROSIMY O WCZEŚNIEJSZĄ REZERWACJĘ TELEFONICZNĄ.

 

W przypadku zakupu biletu online, do wejścia upoważnia Państwa zarówno bilet w formie elektronicznej, jak i dowód zakupu w postaci paragonu lub faktury.

Pobierz Regulamin.

plakat program rodzina 3+
plakat karta dużej rodziny