Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Gwarków KWK „Victoria” i Kopalń Wałbrzyskich

Stowarzyszenie „Gwarkowie Thoreza”

Stowarzyszenie Górnicza Pamięć

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Przedsiębiorstwa Robót Górniczych w Wałbrzychu

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Koło Miejskie w Wałbrzychu;