Szklany czas – wędrówki krajobrazem

Projekt „Szklany czas – wędrówki krajobrazem” powstał dzięki dofinansowaniu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Gminę Wałbrzych i był realizowany w roku 2018 na terenie Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w Wałbrzychu oraz w regionie.

Głównym celem projektu było zaznajomienie młodego pokolenia mieszkańców Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego z pojęciem krajobrazu kulturowego i industrialnego oraz jego przemianami na przestrzeni wieków. Pomogły nam w tym rysunki Friedricha Bernharda Wernera, który w początkach XVIII w. wykonał setki wedut, czyli pejzaży miejskich, nie tylko miast śląskich, lecz też ówczesnych stolic europejskich.

W ramach projektu odbyły się warsztaty wprowadzające, terenowe, artystyczne, a także poznawcze i spotkania artystyczno – historyczne, zaś kulminację projektu stanowiła wystawa i gala podsumowująca projekt z konkursem na najlepszą wedutę.

 

W warsztatach uczestniczyli uczniowie 10 szkół:

Zespół Szkół nr 5 w Wałbrzychu
Szkoła Podstawowa nr 26 z Oddziałami Integracyjnymi w Wałbrzychu
Publiczna Specjalna Szkoła Podstawowa nr 10 w Wałbrzychu
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 37 w Wałbrzychu
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3 w Wałbrzychu
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 w Wałbrzychu
Szkoła Podstawowa nr 28 w Wałbrzychu
Zespół Szkół nr 1 im. Ignacego Paderewskiego w Wałbrzychu
Zespół Szkół im. M.Skłodowskiej- Curie w Szczawnie – Zdrój
Zespół Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu

Artyści i eksperci, uczestniczący w projekcie:

Barbara Idzikowska, Kama Jackowska, Diana Szydłowska, Emilia Marcjasz, Grzegorz Sypko, dr hab. Rafał Eysymontt, dr Wawrzyniec Kowalski, mgr Ryszard Len.

 

Koordynatorzy projektu:

Wioletta Wrona – Gaj, Piotr Micek

 

Autorzy dokumentacji zdjęciowej:

Pracownicy PWSK, Marcin Przybylek

 

Materiały do pobrania: