Prohlídky probíhají denně od 10.00 do 18.00 hodin.

Doba prohlídky je přibližně 100 minut, vstup pouze s průvodcem každou celou hodinu – sraz v místě prodeje vstupenek, čili v budově Welcome Center.

Poslední prohlídka je v 16:00 hodin, v letním období (červenec, srpen) je v sobotu a v neděli poslední prohlídka v 17:00.

Organizované skupiny prosíme o kontakt předem. Pomůžeme zvolit vhodný termín a hodinu prohlídky, tel. 74 667 09 70. e-mail: recepcja@starakopalnia.pl

Nabízíme také prohlídky a průvodcem v anglickém a německém jazyce (po předchozí rezervaci).

Lze zapůjčit audio průvodce v následujících jazycích: anglický, německý a český (za poplatek 5 PLN).

Muzeum zahrnuje největší a nejstarší zachovaný soubor důlních průmyslových budov ve Valbřichu, pocházejících z přelomu 19. a 20. století. S ohledem na svou historickou hodnotu se na objekt vztahuje trvalá památková ochrana. Komplex dolu obsahuje šatny, lampovnu, kotelnu, mechanickou dílnu, budovy výtahových strojů, povaly, šachetní věže „Julia“, „Sobótka“ a „Dampf“, vyhlídkovou věž, podzemní tunel dodávky kamene a také budovy podniku mechanického opracování uhlí, složené z kompletní technologické linky: třídírna, promývačka a flotace.

Příběh výstavy je založen na pracovním dni horníka, specifiku a práci v dole. Stálá expozice obsahuje prvky kartografie a důlního měřičství, předměty důlního záchranářství, hornických tradic (hornické uniformy, hornické památky související s oslavami Barborky: pozvánky, keramické korbele). Prezentováno je vybavení horníků během práce, drobná zařízení používaná při práci v dolech.

Prohlídková trasa zahrnuje také výjimečné, historické elektrické výtahové stroje šachty „Julia“ z roku 1911 a šachty „Sobótka“ z roku 1912, včetně měničů střídavého proud na stejnosměrný, provozované až do likvidace dolu.

Expozice zahrnuje také důlní mechanické dílny s vybavením (soustružna, frézárna a kovárna). Část expozice má multimediální charakter. Ve středisku Stara Kopalnia se nachází také venkovní výstava prvků historických důlních strojů a podzemní turistická trasa.