Je to nejrůznorodější sbírka Muzea průmyslu a techniky, nyní vystavená v lampovně, také v podobě důlních zařízení a strojů – v prostoru celého Centra vědy a umění Stara Kopalnia. Skládá se několika kolekcí:

Umělecko-historické exponáty: památky související s historií a valbřišským hornictvím, hornickou tradicí, oslavami svátků, slavnostmi a valbřišským sportem.

 • Hraniční kameny těžebních polí

 • Slavnostní a pracovní hornické uniformy a ostatní součásti slavnostního hornického oděvu;

 • Medaile, řády, příležitostné odznaky;

 • Diplomy, mj. udělení hornických stupňů, za dlouholetou práci v hornictví,

 • Příležitostná keramika;

 • Pozvánky, zpěvníky a památky z hospod a pivnic;

 • kroniky;

 • standarty;

 • vlaječky;

 • ve sbírkách se nachází také fotografická dokumentace objektů bývalých valbřišských dolů, procesu likvidace valbřišského hornictví;

 • sbírky audiovizuálního charakteru: vzdělávací filmy o práci v dolech, bezpečnosti a hygieně práce, nebo práci jednotlivých důlních zařízení; Magnetofonové a VHS kazety se záznamy příležitostných hornických slavností

 • sbírky související se sportovními oddíly působícími v dolech, mj. vlaječky, odznaky, poháry, příležitostná keramika.

Archivní exponáty: technická dokumentace související s provozem valbřišských dolů, se zvláštním zohledněním dokumentace bývalého uhelného dolu „Thorez“ / „Julia“. V zásobách se nachází mj.

 • technická dokumentace šachet, důlních objektů, výtahových zařízení, osvětlení, přepravy;

 • koncesní dokumentace jednotlivých důlních šachet;

 • fotografická dokumentace důlních škod, hospod a pivnic, pochodů, hornických spartakiád;

 • technicko-provozní projekty, projekty modernizace důlních objektů, instalací, atd.;

 • dokumentace související s ochranou proti úniku plynu a závalu;

 • provozní plány;

 • dispečerské výkazy;

 • nařízení, pokyny a řády týkající se práce v dole;

 • brožury a katalogy strojů;

 • pracovní osvědčení;

 • výkresy, technická, prostorová a montážní schémata;

 • noty hornického orchestru;

technická sbírka:

 • nástroje a zařízení pro hornické práce (krumpáče, lopaty, hornická kladiva, vrtačky, pneumatická kladiva, příklepové vrtačky, korunky, vrtáky, frézová dláta, tažné stolice)

 • zařízení pro odkládání a přepravu vytěženého materiálu (hřeblový dopravník, pásový dopravník, prvky visuté dráhy, elektrické, dieselové a pneumatické lokomotivy, vozíky pro přepravu vytěženého materiálu, dřeva, lan, osobní a sanitární vozíky, vozíky pro přepravu nářadí). Výtahové stroje, měniče stejnosměrného proudu, ukazatele hloubky

 • trhací prostředky (nábojnice na trhací materiál, nábojnice na elektrické rozbušky, roznětnice, ohmmetry, ampérmetry)

 • hornické lampy

 • stojany k vestavbě

 • osobní osvětlení a ochranné vybavení (olejové, karbidové a akumulátorové lampy, nejvíce helmové lampy Rc-12), ochranné kožené a polyetylenové helmy, masky, boty, únikové přístroje, absorbéry

 • záchranářské vybavení: záchranný přístroj, záchranné masky, štábní telefony,

 • specializované vybavení technických služeb: měřicí přístroje (teodolity, nivelační přístroje, kompas); metanometrické služby (metanoměry, signalizátory, měchové detektory). Větrání a testování vzduchu: (anemometry, vlhkoměry, barografy, manometry, sondy), čidla CO2

 • komunikační zařízení (prvky telefonních centrál, důlní přístroje, signalizátory)

 • modely zařízení podniku mechanického opracování uhlí, model dolu, stěny,

 • stroje a zařízení mechanických dílen: kovárny, soustružny, frézárny,

 • prvky ovládacích skříní elektrických rozvoden

 • vybavení důlního dispečinku: dispečerské stoly, telemetanometrické skříně

 • jiné technické objekty nesouvisející s hornictvím: polygrafická zařízení, tiskařské stroje, gilotiny, kopírky, šicí stroje; počitadla; staré počítače, projektory

Kartografická sbírka – pocházející hlavně z valbřišských dolů Thorez, Wałbrzych, Victoria – zahrnuje předválečné a poválečné mapy důlních děl, povrchové mapy (situační), geologické průřezy, výškové mapy.