Dílna díla Jedinečného keramického centra byla přizpůsobena kreativní práci umělců a amatérů, kteří se zajímají o učení tajných keramických technologií. Tato část zahrnuje tři dílny: jedinečný obchod s keramikou, hrnčířskou a litírenskou dílnu a místnost pece. Ta má dvě pece určené k vypalování keramiky: elektrická a plynová pec, jedna menší elektrická, pec pro spalování skla (fixace) a stříkací kabinu. Oblast jedinečné keramiky je vybavena lisem pro keramiku a širokými kamennými schody, které dělají tvůrčí práci čistou radostí. Hrnčířská dílna má navíc šest stojanů pro práci s elektrickými keramickými koly.