Přístup ke sbírkám

Disponujeme archivními sbírkami, které se týkají místní těžby černého uhlí: plány, průřezy, expertízy funkce a modernizace dolu, technické klece, schémata zařízení; a také kartografickými sbírkami, které se týkají důlních škod, důlního díla, valbřišských těžebních polí; plány zástavby dolu, mapy města Valbřich a regionu a průřezy ložisek.

Sbírky jsou přístupné v Muzeu průmyslu a techniky PWSK ve Valbřichu. Prohlídky jsou umožněny všem zájemcům, po předchozím seznámení a odsouhlasení řádu zpřístupnění sbírek, vyplnění formuláře žádosti, na jejímž podkladě je poskytován souhlas ředitele PWSK k prohlídce sbírek. Formulář lze zaslat e-mailem, poštou nebo předat osobně na místě. Po vydání souhlasu PWSK lze sbírky využívat pouze na místě, v muzejní pracovně, po předchozím sjednání data a hodiny s pracovníky muzea. Je nutné mít s sebou doklad totožnosti s fotografií.

Pracovníky muzea lze pověřit vyhledáním materiálů v zásobách archivu. Za tímto účelem je nutné podat vyplněný formulář objednávky vyhledání materiálů, na jehož základě bude objednávka oceněna, následně potvrdit předběžné podmínky a cenu za vyhledání materiálů.

Soubory ke stažení:

  • Řád zpřístupnění archivních/kartografických sbírek
  • Žádost o zpřístupnění archivních/kartografických materiálů
  • Žádost o zpřístupnění originálního archivního exempláře
  • Žádost o zhotovení reprodukce archivních/kartografických materiálů
  • Objednávka vyhledání archivních materiálů