Geologická kolekce, kterou disponujeme, je depozitem získaným z Muzea ve Valbřichu na základě smlouvy ze dne 20. 12. 2013 za účelem prezentace ve stálé expozici do 31. 12. 2023. Jedná se sbírku od roku 1908, tj. od doby založení Valbřišského muzejního sdružení, které založili dvě osoby – legendy: Franz Zimmermann a Eufrozyn Sagan. Bohatství a členění forem a struktur Sudet předem definovalo profil budoucích sbírek, které se dělí na dvě části: petrograficky-mineralogickou a paleontologickou (paleobotanickou a paleozoologickou). V souladu s předávacím protokolem máme 814 geologických objektů, které dříve tvořily část stálé muzejní expozice. Nejvzácnější část kolekce tvoří paleontologické exponáty reprezentující flóru a faunu devonu, karbonu a permu, z nichž nejčetnější jsou otisky rostlin karbonu. Zvláštní pozornost zasluhuje soubor zkamenělin z místa Jeziorko Daisy nedaleko obce Mokrzeszów, který je fragmentem devonského korálového útesu. Petrografickou část sbírky tvoří skály a minerály Dolního Slezska s vysokou estetickou a didaktickou hodnotou.