Kolekcja geologiczna, którą dysponujemy stanowi depozyt przekazany przez Muzeum w Wałbrzychu umową z dnia 20. 12. 2013 r. w celu prezentacji na ekspozycji stałej na okres do 31. 12. 2023 r. Jest to zbiór budowany od 1908 r. tj. od momentu założenia Wałbrzyskiego Towarzystwa Muzealnego przede wszystkim przez dwie postaci – legendy: Franza Zimmermanna oraz Eufrozyna Sagana. Bogactwo i rozczłonkowanie form i struktur Sudetów z góry określiło profil przyszłych zbiorów, które dzielą się na dwie części: petrograficzno – mineralogiczną oraz paleontologiczną (paleobotaniczną i paleozoologiczną). Zgodnie z protokołem zdawczo – odbiorczym posiadamy 814 obiektów geologicznych, które wcześniej stanowiły część stałej ekspozycji muzealnej. Najcenniejszą część kolekcji stanowią okazy paleontologiczne reprezentujące florę i faunę dewonu, karbonu i permu, z których najliczniejsze są odciski roślin karbońskich. Na szczególną uwagę zasługuje zespół skamieniałości ze stanowiska Jeziorko Daisy koło Mokrzeszowa będącego fragmentem dewońskiej rafy koralowej. Część petrograficzną kolekcji stanowią skały i minerały Dolnego Śląska o dużych walorach estetycznych i dydaktycznych.

plik do pobrania – Popularyzacja geologii w Starej Kopalni