Knihovna Muzea

Knihovna Muzea průmyslu a techniky je specializovanou knihovnou, která slouží především pracovníkům muzea k vědeckému zpracování sbírek, proto je zaměřena na shromažďování publikací souvisejících s působností muzea: archeologie, geologie a hornictví. Osobám mimo muzeum jsou knihy zpřístupněny v čítárně.

V zásobách knihovny se nacházejí jak knižní depozity, získané z Muzea porcelánu ve Valbřichu, tak vlastní sbírky muzea.

Je možné využít 6041 knih, časopisů a katalogů souvisejících s hornictvím, týkajících se mj.: těžby surovin, mechanizace, ventilace, mechanického opracování, energetiky, důlních škod, důlního záchranářství, BOZP v hornictví, historie techniky, hydrologie; 1236 knih a časopisů o archeologii Polska a Evropy a 1456 publikací o geologii, mineralogii, paleobotanice a zoologii.