Festival hornických tradic Barborka je rodinný svátek, oslavující hornické tradice Valbřichu a regionu. Několikadenní oslavy umožňují různorodé a široké veřejnosti seznámení s historickým dědictvím Valbřichu. První dny prosince patří oslavám historie, získávání unikátních informací, odhalování naší minulosti a skvělé zábavě. V letošním roce program vypadá následovně:

HORNICKÁ OTEVŘENÁ UNIVERZITA BARBORKOVÁ EDICE pro studenty středních škol, studenty a posluchače Univerzity třetího věku, je nutná přihláška:

  • 11.2017 v 17:00 hodin: slavnostní zahájení cyklu přednášek, inaugurační přednáška. Mgr. Ing. Kazimierza Kmaka, geologa ze sdružení „Horníci z Thorezu“. Předmět přednášky: Geologie dolnoslezské uhelné pánve na pozadí Polska a Sudet.
  • 11.2017 ve 13:00 hodin: přednáška Piotra Wasiaka ze Sudetského přírodovědeckého sdružení. Předmět přednášky: Hornictví a příroda Valbřichu během staletí.
  • 11.2017 ve 13:00 hodin: přednáška Krzysztofa Żarkowského, přírodovědce a fotografa, laureáta celostátní fotografické soutěže „Návrat k přírodě”. Předmět přednášky: Přírodní bohatství Valbřišské země.
  • 11.2017 ve 13:00 hodin: přednáška Adama Hajdugy, místopředsedy Evropské cesty průmyslového dědictví (ERIH). Předmět přednášky: Průmyslové dědictví Evropy.
  • 11.2017 ve 13:00 hodin: přednáška doktora Pawła Zagożdżona z Katedry geoinženýrství, hornictví a geologie. Předmět přednášky: Jak to bylo před 300 lety?

 

1.12.2017. PÁTEK.

10:00 – 12:00 školní hornická beseda pro žáky základních škol, je nutná přihláška

17:00 – 23:00 Barborkový turnaj Squash v Aqua Zdroju

18:00 – 22:00 Hornický večer v Dozorně

2.12.2017. SOBOTA.

18:00 – 22:00 Babský Comber zábava pouze pro ženy, se vstupenkami

18:00 – 22:00 Hornický večer v Dozorně

3.12.2017. NEDĚLE.

12:00 – 14:00 Barborkový běh pro celé rodiny

14:00 – 18:00 Rodinná šichta – hry a zábava pro rodiny s dětmi

16:00 – 17:00 Vernisáž výstavy prací Krystyna Hassa

17:00 – 20:00 Polsko-německý hornický večer – Uzavřená akce

18:00 – 22:00 Hornický večer v Dozorně

4.12.2017. PONDĚLÍ

12:00 – 13:00 Slavnostní mše svatá v kostele svatých Andělů strážných ve Valbřichu

13:00 – 14:00 Velká hornická přehlídka

17:00 – 19:00 TRADIČNÍ PIVNÍ KRČMA – akce se vstupenkami pouze pro pány

18:00 – 22:00 Hornický večer v Dozorně

Spoluorganizátorem festivalu je valbřišský koksárenský podnik Vistoria S.A. Sponzoři: Ronal Polska sp. z o.o., Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. a Nadace valbřišského regionu.

Na tvorbě programu festivalu se podíleli: Sdružení inženýrů a techniků hornictví Pobočka Valbřich, Sdružení „Hornická paměť“, Sdružení horníků KWK Victoria a valbřišských dolů, Sdružení důchodců a penzistů Podniku důlních prací ve Valbřichu a Sdružení „Horníci z Thorezu“.

Změna programu vyhrazena