VĚDECKÉ KONFERENCE A SYMPOZIA

Konference Průmyslové a technické dědictví – revitalizace, architektura, vybavení – 4. a 5. října 2018.

Již na podzim tohoto roku bude v prostorech centra Stara Kopalnia, v obci Jaworzyna Śląska a tradičně ve Vratislavi probíhat 8. ročník Dolnoslezského festivalu architektury pod letošním názvem „Průmyslové město“. DoFA je iniciativa SARP Wrocław, v letošním roce organizovaná ve spolupráci s centrem Stara Kopalnia, Nadací ochrany průmyslového dědictví Slezska a Katedrou architektury Vratislavské polytechniky. Festival vyvrcholí vědeckou konferencí Průmyslové a technické dědictví – revitalizace, architektura, vybavení ve Vědeckém a uměleckém centru Stara Kopalnia. Přijímáme přihlášky referátů a přednášek, čekáme na telefony, e-maily a dotazy! kierownik.mpit@starakopalnia.pl , tel. 74 667 09 16. Detaily týkající se konference jsou obsaženy v průvodním dopisu.