Udostępnianie zbiorów

Dysponujemy zbiorami archiwalnymi dotyczącymi lokalnego wydobycia węgla kamiennego: plany, przekroje, ekspertyzy funkcjonowania i modernizacji kopalni, kalki techniczne, schematy urządzeń, a także zbiory kartograficzne dotyczące szkód górniczych, wyrobisk, wałbrzyskich pól górniczych, plany zabudowy kopalni, mapy Wałbrzycha i regionu oraz przekroje złóż. Muzeum udostępnia do badań naukowych również posiadanie zbiory geologiczne.  

Zbiory udostępniane są w siedzibie Muzeum Przemysłu i Techniki PWSK w Wałbrzychu. Korzystać z nich może każdy zainteresowany po uprzednim zapoznaniu się i zaakceptowaniu regulaminu udostępniania zbiorów, wypełnieniu formularza wniosku, na którego podstawie udzielana jest zgoda Dyrektora PWSK na korzystanie z zasobów. Formularz można złożyć drogą mailową, za pośrednictwem poczty, bądź na miejscu. Po akceptacji ze strony Dyrekcji PWSK można korzystać ze zbiorów jedynie na miejscu, w pracowni muzealnej, po uprzednim ustaleniu z pracownikami muzeum daty i godziny przybycia. Należy mieć przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem.

Istnieje możliwość zlecenia kwerendy archiwalnej pracownikowi muzeum. W tym celu należy złożyć wypełniony formularz zlecenia kwerendy, na którego podstawie wycenione zostanie zlecenie, a następnie potwierdzić oświadczeniem wstępne warunki i cenę przeprowadzenia kwerendy.

 

Pliki do pobrania:

Regulamin udostepniania zbiorów archiwalnych i kartograficznych

Regulamin udostępniania zbiorów geologicznych

Wniosek o udostępnienie oryginalnego egzemplarza archiwalnego 

Wniosek o wykonanie reprodukcji materiałów 

Zlecenie kwerendy archiwalnej 

Wniosek o udostępnienie materiałów