Projekty

Geogródek – skalny ogródek dydaktyczny

Projekt, który jest współfinansowany przez Fundusz Toyoty w ramach programu „Dobre pomysły zmieniają nasz świat”, zakłada zagospodarowanie części zabytkowego kompleksu Starej Kopalni– reprezentacyjnej skarpy od strony ul. Wysockiego – w formie tzw. ogródka skalnego oraz montażu tablic edukacyjnych. Tematyką tak pomyślanego ogródka jest paleoekologia i popularyzacja przyrody nieożywionej oraz nauk o Ziemi.

Więcej >

Zabytki techniki Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego

Celem projektu była dokumentacja i popularyzacja znaczenia zabytków techniki Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego. Młodzież wałbrzyska z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu oraz z Zespołu Szkół Politechnicznych w ramach czterech obozów wolontariackich po serii krótkich szkoleń dotyczących dobrych praktyk w ochronie zabytków, historii regionu, a także warsztacie fotograficznym – odbywała badania terenowe. W ich trakcie wykonana została dokumentacja fotograficzna obiektów, ich opisy, będące podstawą ostatniego etapu projektu: stworzenia logistyki ich odwiedzania.

Więcej >

Solidarni

Celem projektu jest uzupełnienie powstałej w 2016 r. wystawy dot. wałbrzyskiej Solidarności na dawnej kopalni „Thorez” (dziś Park Wielokulturowy Stara Kopalnia) o elementy „żywej” historii oraz walor edukacyjny, bardziej wyodrębniony w samej wystawie oraz w wydarzeniach towarzyszących. Zadanie ocali zatem pamięć o bardzo ważnych dla regionu i całego kraju kartach historii najnowszej.

Więcej >

Kolekcjonerzy przeszłości

Projekt wyróżnia oryginalna koncepcja, w której stała grupa dzieci i młodzieży tworzy własną wystawę za sprawą „buszowania” (pod czujnym okiem muzealników i animatorów) po magazynach Muzeum Przemysłu i Techniki w Starej Kopalni oraz za sprawą wizyt studyjnych w innych muzeach o zbliżonym profilu, uczestnictwa w warsztatach poznawczych i międzypokoleniowych z dawnymi górnikami, dzięki którym eksponaty uzyskają unikalne, żywe historie. Adresaci projektu dodatkowo tworzą grę terenową „Maszyna wyciągowa” po wystawie, dla swoich rówieśników nie biorących udziału w „buszowaniu”, dzięki czemu oferta edukacyjna Starej Kopalni rozszerza się o zajęcia stworzone oczyma dzieci i młodzieży.

Więcej >

W górniczym labiryncie

Głównym celem projektu „W górniczym labiryncie”, w którym m.in. przeprowadzony zostanie konkurs oparty o międzypokoleniowe poszukiwanie własnych, rodzinnych górniczych historii oraz warsztaty artystyczne, jest aktywizacja twórcza i budzenie kreatywności dzieci i młodzieży dolnośląskiego Zagłębia Węglowego. W projekcie opowieści i archiwalne obrazy przełożone zostaną na język sztuki, za sprawą stworzenia unoszącej się w powietrzu instalacji „w górniczym labiryncie” zawierającej przetworzone fotografie, grafiki, kaligraficznie komponowane fragmenty opowieści oraz żywe, dynamicznie zmieniające się elementy.

Więcej >