Już jesienią tego roku odbywać się będzie w Starej Kopalni oraz tradycyjnie we Wrocławiu – 8. edycja Dolnośląskiego Festiwalu Architektury pod tegorocznym hasłem „Miasto poprzemysłowe”.

DoFA jest inicjatywą SARP Wrocław, w tym roku realizowaną we współpracy ze Starą Kopalnią oraz Fundacją Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska i Wydziałem Architektury Politechniki Wrocławskiej.

Nawiązując do tegorocznego hasła festiwalu DoFA „Miasto poprzemysłowe”, Park Wielokulturowy Stara Kopalnia w Wałbrzychu jako współorganizator 8. edycji festiwalu zaprasza na konferencję naukową poświęconą dziedzictwu technicznemu i przemysłowemu.

Na konferencji przedstawione zostaną najciekawsze i najlepsze rewitalizacje obiektów poprzemysłowych w kraju oraz ich kontekst. Zabytki techniki i przemysłu to nie tylko bryła, architektura, jak wspominaliśmy, ale także bezcenne wyposażenie związane z dawną funkcją i przeznaczeniem miejsca. Będziemy zatem mówić nie tylko o perłach architektury, ale też o perłach techniki oraz o zabytkach jako nośnikach cennych informacji o przemianach technologicznych. Zapraszamy do prezentacji swoich wyników badań wybranych obiektów bądź zespołów obiektów poprzemysłowych.

Zbieramy zgłoszenia referatów i wystąpień, czekamy na telefony, maile i pytania! kierownik.mpit@starakopalnia.pl , tel. 74 667 09 16

program konferencji

instrukcja dot. dojazdu_konferencja DoFA

 

Więcej informacji o wydarzeniach towarzyszących DoFA:
DATA

Od 04.10.2018 do 05.10.2018

CENA

wydarzenie darmowe

ZAPISY oraz INFO

Zbieramy zgłoszenia referatów i wystąpień, czekamy na telefony, maile i pytania! kierownik.mpit@starakopalnia.pl , tel. 74 667 09 16

DODATKOWE

brak dodatkowych informacji