Biblioteka

Biblioteka Muzeum Przemysłu i Techniki jest biblioteką specjalistyczną, służącą głównie pracownikom muzeum do naukowego opracowania zbiorów, stąd ukierunkowanie jej na gromadzenie publikacji związanych z działami muzeum: archeologią, geologią i górnictwem. Osobom spoza muzeum księgozbiór udostępniany jest w czytelni.

W zasobach biblioteki znajdują się zarówno depozyty książkowe przekazane przez Muzeum Porcelany w Wałbrzychu, jak i księgozbiór własny muzeum.

Można skorzystać z 6041 książek, czasopism i katalogów związanych z górnictwem, dotyczących m. in.: wydobycia surowców, mechanizacji, wentylacji, przeróbki mechanicznej, energetyki, szkód górniczych, ratownictwa górniczego, bhp w górnictwie, historii techniki, hydrologii, z 1236 książek i czasopism dotyczących archeologii Polski i Europy oraz z 1456 publikacji o geologii, mineralogii, paleobotanice i zoologii.

Aby skorzystać ze zbioru bibliotecznego należy pobrać i wypełnić wniosek o udostępnienie materiałów bibliotecznych (załącznik nr 1) oraz zapoznać się z regulaminem.

Regulamin

Załącznik