Wałbrzych był miejscem słynącym nie tylko z malowniczego położenia i górnictwa. Był również małym zagłębiem produkującym na światową skalę wyroby porcelanowe. Początki produkcji porcelany w Wałbrzychu datuje się na ok. 1829 rok. Swoje siedziby miały tu trzy olbrzymie fabryki produkujące porcelanę stołową: Krzysztof, Wałbrzych i Książ (wcześniejszy Krzysztof II). Do dnia dzisiejszego przetrwał tylko jeden zakład – Krzysztof.

Jako ukłon w stronę jednej z ważniejszych gałęzi przemysłu regionu wałbrzyskiego w Parku Wielokulturowym Stara Kopalnia utworzono miejsce, gdzie można w przystępny sposób zaznajomić się z rzemiosłem ceramicznym. W magazynach Centrum Ceramiki Unikatowej znajduje się przeszło 1600 form z nieistniejącej już Fabryki Porcelany Wałbrzych. Są to m.in. słynne fasony takie jak: Maria Teresa, Fryderyka, Luna. Są to formy, które wykorzystujemy m.in. do celów warsztatowych.