Górnik w kopalni.
Jaką pracę wykonywał mierniczy, a jaką rębacz? Kim jest górnik strzałowy, a kim sztygar?
Odpowiedzi na wszystkie pytania znajdziemy w trakcie zwiedzania sztolni szkoleniowej.
Podczas wędrówki po sztolni przyjrzymy się dokładnie postaciom górników, zapoznamy się
z ich pracą oraz rozwiążemy kilka zagadek i łamigłówek. Na zakończenie wycieczki każdy spróbuje swoich sił jako górnik i popracuje prawdziwą górniczą „sercówą”.

Godz. 10:30 – dla rodziców z dziećmi w wieku 5-7 lat
Godz. 12:30 – dla rodziców z dziećmi w wieku 8-10 lat

Czas trwania: 1 godz.
Koszt: 22 zł/os.

 Bilety

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany tematu lub odwołania zajęć w przypadku zbyt małej ilości zgłoszeń. O ewentualnych zmianach organizator poinformuje o tym dzień przed rozpoczęciem zajęć.

REGULAMIN

REGULAMIN COVID-19

DATA

30.05.2021, godz. 10.30 , 12:30

CENA

22 zł

DODATKOWE

brak dodatkowych informacji