Jest to najbardziej różnorodny spośród zbiorów Muzeum Przemysłu i Techniki, obecnie eksponowany w lampowni, a także w postaci urządzeń i maszyn górniczych – w przestrzeni całego Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia. Składa się z kilku kolekcji:

Muzealia artystyczno – historyczne: pamiątki związane z historią i górnictwem wałbrzyskim, tradycją górniczą, obchodami świąt i uroczystości, oraz sportem wałbrzyskim.

 • Kamienie graniczne pól górniczych
 • Galowe i służbowe mundury górnicze i pozostałe elementy galowego stroju górniczego;
 • Medale, odznaki, przypinki okolicznościowe;
 • Dyplomy m.in. Nadania stopni górniczych, za długoletnią pracę w górnictwie,
 • Ceramika okolicznościowa;
 • Zaproszenia, śpiewniki i pamiątki z karczm i biesiad piwnych;
 • kroniki;
 • sztandary;
 • proporczyki;
 • w zbiorach również dokumentacja fotograficzna dotycząca obiektów dawnych kopalń wałbrzyskich, procesu likwidacji górnictwa wałbrzyskiego;
 • zbiory o charakterze audiowizualnym: filmy szkoleniowe o pracy w kopalni, bezpieczeństwie i higienie pracy, czy pracy poszczególnych urządzeń dołowych; Kasety magnetofonowe i VHS z zapisami okolicznościowych uroczystości górniczych
 • zbiory związane z sekcjami sportowymi działającymi przy kopalniach m.in. proporczyki, przypinki, puchary, ceramika okolicznościowa.

Muzealia archiwalne: dokumentacja techniczna, związaną z funkcjonowaniem kopalń wałbrzyskich, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentacji dawnej KWK „Thorez”/ „Julia”. W zasobie znajdują się m.in.

 • dokumentacja techniczna szybów, obiektów kopalnianych, naczyń wyciągowych, oświetlenia, transportu;
 • dokumentacja koncesyjna poszczególnych szybów kopalnianych;
 • dokumentacja fotograficzna szkód górniczych, karczm i biesiad piwnych i pochodów, spartakiad górniczych;
 • projekty techniczno – robocze, modernizacji, dotyczące obiektów kopalnianych, instalacji i in.;
 • dokumentacja związana ze zwalczaniem zagrożenia wyrzutami gazów i skał;
 • palny ruchu;
 • raporty dyspozytorskie;
 • zarządzenia, instrukcje i regulaminy dotyczące pracy kopalni;
 • broszury i katalogi maszyn;
 • zaświadczenia pracy;
 • kalki, schematy techniczne, przestrzenne, montażowe;
 • nuty orkiestry górniczej;

Zbiór techniczny:

 • narzędzia i urządzenia do robót górniczych (kilof, łopata, młoty górnicze, wiertarki, młotki pneumatyczne, wiertarki udarowe, koronki, wiertła, gryzery, ciągarki
 • urządzenia do odstawy i transportu urobku (przenośnik zgrzebłowy, przenośnik taśmowy, elementy kolejki podwieszanej, lokomotywy elektryczne, spalinowe, pneumatyczne, wozy do transportu urobku, drewna, lin, wozy osobowe, sanitarne, wozy do transportu narzędzi). Maszyny wyciągowe, przetwornice prądu stałego, szybowskazy
 • sprzęt strzałowy (Ładownice na materiał strzałowy, Ładownica na zapalniki elektryczne, zapalarki, omomierze, amperomierze
 • lampy górnicze
 • stojaki do zabudowy
 • indywidualny sprzęt oświetleniowy i ochronny (lampki olejowe, karbidowe, akumulatorowe, najwięcej lampy nahełmne Rc-12), hełmy ochronne skórzane i polietylenowe, maski, buty, aparaty ucieczkowe, pochłaniacze
 • sprzęt ratowniczy Aparat ratowniczy, maski ratownicze, aparaty telefoniczne sztabowe,
 • specjalistyczny sprzęt służb technicznych: mierniczy (teodolity, niwelatory, kompas); służby metanometryczne (metanomierze, sygnalizatory, wykrywacze mieszkowe. Przewietrzanie i badanie powietrza: (anemometry, psychrometr, barografy, manometry, sondy), czujniki CO2
 • urządzenia do komunikacji (elementy central telefoniczny, aparaty kopalniane, sygnalizatory)
 • modele urządzeń zakładu przeróbki mechanicznej węgla, model kopalni, ściany,
 • maszyny i urządzenia z warsztatów mechanicznych: kuźni, tokarni, frezarni,
 • elementy szaf sterowniczych rozdzielni elektrycznych
 • wyposażenie dyspozytorni kopalnianej: stoły dyspozytorskie, szafy telemetanometryczne
 • inne obiekty techniczne, niezwiązane z górnictwem: urządzenia poligraficzne, maszyny drukarskie, gilotyny, kopiarki; maszyny do szycia; maszyny do liczenia; stare komputery; projektory

Zbiór kartograficzny – pochodzi głównie z wałbrzyskich kopalń: Thorez, Wałbrzych, Victoria, obejmuje przedwojenne i powojenne mapy wyrobisk górniczych, mapy powierzchniowe (sytuacyjne), przekroje geologiczne, mapy wysokościowe.