Solidarni

Celem projektu jest uzupełnienie powstałej w 2016 r. wystawy dot. wałbrzyskiej Solidarności na dawnej kopalni „Thorez” (dziś Park Wielokulturowy Stara Kopalnia) o elementy „żywej” historii oraz walor edukacyjny, bardziej wyodrębniony w samej wystawie oraz w wydarzeniach towarzyszących. Zadanie ocali zatem pamięć o bardzo ważnych dla regionu i całego kraju kartach historii najnowszej. Projekt „Solidarni” opiera się na wspólnej międzypokoleniowej pracy świadków wydarzeń z roku 1980 i 81 i młodzieży wałbrzyskiej, w jej ramach powstaną odrębne relacje i film wyświetlany w sali wystawienniczej, wyeksponowane zostaną prywatne i związkowe pamiątki, przygotowane zostanie stanowisko do reprodukcji materiałów podziemia solidarnościowego, przystosowane również do zabawy najmłodszych uczestników wystawy.

Projekt realizowany jest dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.