Geogródek – skalny ogródek dydaktyczny

Projekt, który jest współfinansowany przez Fundusz Toyoty w ramach programu „Dobre pomysły zmieniają nasz świat”, zakłada zagospodarowanie części zabytkowego kompleksu Starej Kopalni– reprezentacyjnej skarpy od strony ul. Wysockiego – w formie tzw. ogródka skalnego oraz montażu tablic edukacyjnych. Tematyką tak pomyślanego ogródka jest paleoekologia i popularyzacja przyrody nieożywionej oraz nauk o Ziemi. „Geogródek – skalny ogródek dydaktyczny” będzie się składał z wielkoskalowego modelu profilu geologicznego obrazującego budowę nawarstwień skalnych i pokładów węgla w rejonie Wałbrzycha. Profil o wymiarach 10 m długości i 3 m wysokości będzie zbudowany z oryginalnych skał (piaskowce, zlepieńce, mułowce/iłowce, skały wulkaniczne i węgiel kamienny) reprezentujących określone formacje geologiczne , z zachowaniem odpowiedniej skali. Towarzyszyć mu będzie ekspozycja skamieniałych pni karbońskich drzew sprzed ok. 300 mln lat oraz tablice dotyczące sedymentologii, litostratygrafii, paleogeografii i paleontologii rejonu Wałbrzycha we wspomnianym okresie. Na skarpie wokół profilu nasadzone zostaną rośliny. „Geogródek” wyjaśni historię powstawania pokładów węgla, zobrazuje warunki pracy górników i będzie ogólnodostępny dla wszystkich zainteresowanych osób, bez konieczności wykupywania biletu wstępu.