30 marca  2017 r. otwarta została wystawa zatytułowana „Ślady… Eufrozyn Sagan i życie zapisane w kamieniu”, na którą składały  się fotografie, dokumenty i wybrane eksponaty z liczącej ponad 4 tys. okazów kolekcji makroflory i fauny karbońskiej Eufrozyna Sagana zdeponowanej w Starej Kopalni. Można było na niej obejrzeć unikatowe i wciąż słabo znane, w niektórych przypadkach czekające na oznaczenie gatunkowe – skamieniałości górnokarbońskiej fauny lądowej i słodkowodnej. Wśród nich wije, artropleury, mieczogony, liścionogi, pajęczaki, staroraki oraz ślimaki. Specjalnie na tę okazję przywieziono z Niemiec skamieniałość pajęczaka Schneidarachne saganii, nazwaną tak od nazwiska wałbrzyskiego odkrywcy i bohatera wystawy. Większość rzadkich i cennych dla nauki eksponatów została pokazana publicznie po raz pierwszy. Obok nich zaprezentowano  liczne prace plastyczne, które Eufrozyn Sagan tworzył od lat 40-tych do końca 80-tych XX w. pochodzące ze zbiorów rodziny, ukazujące jego osobowość  w  zupełnie nowym i zaskakującym świetle. Wystawie towarzyszyły prace grupy młodych wałbrzyskich twórców inspirowane geologią i paleontologią, a także elementy dźwiękowe.

Czas trwania: 30/03/2017-26/06/2017


Eufrozyn Sagan (1916 – 1995) – paleobotanik, w latach 1950 – 1975 kierownik Muzeum w Wałbrzychu, w latach 1976 – 1981 jego wicedyrektor. Niestrudzony popularyzator wiedzy przyrodniczej wśród społeczności Wałbrzycha i okolic, organizator lokalnych struktur Polskiego Towarzystwa Miłośników Nauk o Ziemi i Członek Honorowy tego stowarzyszenia, opiekun młodzieżowego Koła „Kolumbów”, autor publikacji naukowych, twórca liczącej ponad 4000 okazów muzealnej kolekcji makroflory karbońskiej oraz odkrywca kilkudziesięciu unikalnych na skalę światową skamieniałości zwierzęcych. Na jego cześć nazwano odkryty przez niego nowo wydzielony gatunek pajęczaka – Schneidarachne saganii oraz rośliny Boulayatheca saganii  i Saganophycos sinus.