Wystawa obejmowała najciekawsze eksponaty ze zbiorów muzealnych z działu archeologii.  Prezentowane były przedmioty wydobyte z ziemi w trakcie wykopalisk prowadzonych na terenie byłego województwa wałbrzyskiego przez ekspedycje archeologiczne, a także zabytki znalezione przypadkowo na powierzchni, które wchodzą w skład zbioru archeologicznego Starej Kopalni. Najczęściej są to przedmioty codziennego użytku, jak naczynia gliniane przeznaczone do gotowania, przechowywania i spożywania pokarmów, narzędzia krzemienne, kamienne i żelazne służące do wyspecjalizowanych prac, ozdoby  stroju i zabawki, kafle piecowe oraz elementy uzbrojenia. Reprezentują szeroki zakres chronologiczny od końca VI tysiąclecia p.n.e. do XVIII wieku naszej ery, w tym przedmioty pochodzące z neolitycznych osad pierwszych rolników przybyłych z południa Europy (koniec VI tysiąclecia p.n.e.), osad ludności kultury łużyckiej, których najbardziej znanym stanowiskiem jest gród w Biskupinie (XIII – IV w p.n.e.), osad kultury przeworskiej wiązanej z germańskim plemieniem Wandalów (III/II p.n.e. – V w. n.e.), osad otwartych i grodzisk słowiańskich (VIII-X w. n.e.) oraz średniowiecznych i nowożytnych miast.

Czas trwania: wrzesień 2016 r. – styczeń 2017 r.