Prezentowaliśmy wystawę grupy Pictorial Team. Dziesięciu artystów: Lucyna Romańska, Agnieszka Tomiczek, Bogusława Czajczyk, Renata Winnicka, Lilianna Wolnik, Jerzy Niedziela, Kazimierz Jastrzembski, Marek Raba, Grzegorz Meisel oraz Mieczysław Wielomski zaprezentowało swe prace fotograficzne, powstałe w konwencji modern piktorializmu, jednak oparte na zasadach znanych już w 1907 r. dzięki działaniom Roberta Demach’ego.  Autorzy skupili się na tematyce śląskiego krajobrazu poprzemysłowego i miejsc opuszczonych, w które wprowadzili pełne życia elementy, postacie.

„Silesia – przeciw Nicości” jest esejem fotograficznym na temat postępującej degradacji kultury materialnej i duchowej Górnego Śląska. Próbujemy w ten sposób utrwalić  śląskie pejzaże, ale nie czynimy z nich sentymentalnych pocztówek lub upiększających rzeczywistość folderów turystycznych. To artystyczne ukazanie miejsc, które w pierwszej połowie dwudziestego pierwszego wieku coraz bardziej zapadają się w niebyt; zamykane są kopalnie, fabryki i huty, wyburzane są dawne osiedla górnicze i zabytkowe mieszczańskie kamienice. Wraz z kulturą materialną giną również wartości duchowe. Idzie nowe; byle jakie,  bez wyrazu, bez serca, bez ducha. Stąd też funeralny charakter większości naszych prac; można by rzec – Silesia Superior fotografia trumienna. Nie chcemy jednak stworzyć li tyko fotograficznego requiem dla Śląska. Szukamy wytrwale radośniejszych nutek w tym minorowym krajobrazie; gołębników, w których wciąż gruchają gołąbki, małych rajów zbudowanych na działkach lub wciśniętych w zakamarki zapyziałych podwórek. I chociaż sklecone są te oazy szczęścia  ze starych gratów, wyrzuconych na śmietnik rupieci, wydają nam się bardziej swojskie i po prostu bardziej ludzkie niż współczesne „dizajnerskie” osiedla. Nasza artystyczna fotografia społeczna wyraża skrajne emocje; od afirmacji codziennego życia, poprzez nostalgię za minionym, po żal a nawet rozpacz. Czy to nasza skromna manifestacja przeciw znikaniu światów? Tak. Uczciwiej jednak będzie przyznać, że częściej konstatujemy fakty, a nie kontestujemy nieuniknionego, bo czyż sztuka może przeciwstawić się Nicości?

Lucyna Romańska

Czas trwania: sierpień – wrzesień 2016 r.