Wystawa została przygotowana przez pracowników naukowych Uniwersytetu Technicznego Akademii Górniczej we Freibergu oraz pracowników Urzędu Miasta Freiberg. Prezentowała ona 33 tablice, z których każda dostępna była w dwóch wersjach językowych: polskiej i niemieckiej. Otwarcie wystawy nastąpiło podczas Festiwalu Tradycji Górniczych Barbórka 2016 w Wałbrzychu.

Freiberg jest miastem partnerskim Wałbrzycha od 1999 roku. Obydwa miasta łączy podobna historia związana z przemysłem wydobywczym oraz wytwórstwem porcelany. Przez lata partnerstwa miast odbywały się wymiany szkolne oraz wizyty górników wałbrzyskich we Freibergu podczas niemieckiego święta górniczego oraz wizyty górników freiberskich podczas polskiego święta górniczego.

Czas trwania:  4.12.2016 – 31.01.2017.