Wystawa indywidualna Beaty Cedrzyńskiej AUTONOMIA w Galerii Sztuki Współczesnej w Starej Kopalni w Wałbrzychu ma charakter retrospektywny i obejmuje szeroką, wyselekcjonowaną prezentację działań z lat 2015-2019 („Obrazy”, „Zderzenia”, „Outsider”, „Osobność”, „Ciało i sacrum. Retrospektywa.”, „Powłoki”). Prace artystki stanowią próbę ustosunkowania się do metafizycznych dylematów jednostki, formalnie przechodząc od obrazowania wynikającego z obserwacji natury do przekazywania stanu wewnętrznego bohatera, zmierzają w kierunku wypowiedzi o wartościach ogólnych. Wartościach zawsze skupionych na człowieku, w ujęciu jednostkowym. Wyobcowanego, osadzonego pomiędzy światem realnym i nierealnym, zatrzymanego w jakimś w zastygłym geście, ruchu zmierzającym w nieokreślonym kierunku, w poczuciu odosobnienia, zagubienia i wobec dręczących go dylematów. Malarstwo formalnie łączy wierny, czasami wręcz fotograficzny wizerunek, z odrealnionym, przeskalowanym i poddanym deformacji ujęciem motywu (portretu). Artystyczne poszukiwania obejmują malarstwo sztalugowe, rysunek, jak i prace powstałe przy użyciu technik fotograficznych i graficznych. Podczas wystawy zaprezentowane zostaną też prace premierowo, wcześniej nigdzie nie wystawiane.
Beata Cedrzyńska urodzona w Gdańsku. Dyplom obroniła na gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Malarstwa i Grafiki. Obecnie pełni funkcję prodziekana Wydziale Sztuki Nowych Mediów
w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Gdańsku, gdzie zatrudniona jest na stanowisku profesora. Autorka i uczestniczka około 130 wystaw indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Laureatka wielu nagród, wyróżnień i stypendiów, między innymi: Grand Prix – Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wystawa czynna do 10 stycznia 2021 r.

Wirtualny spacer po wystawie