Wykład  Krzysztofa  Żarkowskiego,  przyrodnika  i  fotografa,  laureata ogólnopolskiego konkursu fotograficznego „Powrót do natury”.
Temat wykładu: Bogactwo przyrodnicze Ziemi Wałbrzyskiej.

DATA

15.11.2017, godz. 13:00

CENA

wydarzenie darmowe

DODATKOWE

obowiązują zapisy