W sierpniu tego roku we współpracy ze Związkiem Polskich Artystów Plastyków (okręg Wrocław) został zorganizowany plener ceramiczno-malarski „WAŁBRZYCH – BARWY I STRUKTURY II”.

Przez dwa tygodnie dwoje artystów malarzy oraz dwoje artystów ceramików będzie tworzyło swoje prace w naszych przestrzeniach, podsumowaniem pleneru będzie wystawa.

Czas trwania: 21.08 – 01.09.2018. Artyści tworzą w godzinach 10:00 – 18:00 w budynku B4 (Centrum Ceramiki Unikatowej)

Uczestnicy:

Hanna Kłapcia
Katarzyna Bogucka
Małgorzata Rzempowska- Skóra
Joanna Krajewska

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Gminy Wałbrzych na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku na terenie miasta Wałbrzycha.

DATA

Od 21.08.2018 do 01.09.2018, 10:00- 18:00

CENA

bezpłatnie

DODATKOWE

brak dodatkowych informacji