Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty wakacyjnej  „Pokłady dobrej zabawy”

Stara Kopalnia ?‍?‍?‍?rodzinnie – to nasza kolejna propozycja na spędzenie wspólnego czasu. Zapraszamy w każdy piątek o godz. 10:30 na zwiedzanie Starej Kopalni  wraz z przewodnikiem. Rodzinne zwiedzanie przeznaczone jest dla dzieci w wieku 7-12 lat wraz z rodzicami, przeplatane ciekawymi opowieściami, legendami i zagadkami.

W trakcie godzinnej wędrówki zwiedzimy wybrane części naziemne oraz tunel podziemny – prosimy o przygotowanie odpowiedniej odzieży i obuwia.

Czas trwania: 1 godz. Koszt: 22 zł/os.

Bilety

W ofercie indywidualnej mamy dla Państwa również warsztaty w Centrum Ceramiki Unikatowej: KALKOMANIA, GÓRNIK W SKŁADZIE CERAMIKI lub GIPSOWE MALOWANKI. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00-15.00

?‍?ARTYSTYCZNE ŚRODY w Starej Kopalni wpisały się na stałe do kalendarza warsztatów, podczas lipca i sierpnia zapraszamy w każdą środę o godz. 16.00 na zajęcia dla poctel:746670920zątkujących oraz artystów w każdym wieku.

kontakt:  galeria@starakopalnia.pl  |tel. 74 667 09 20

 

Oferta zajęć edukacyjnych skierowana jest do grup zorganizowanych, natomiast wszystkie warsztaty ceramiczne są dostępne również dla osób indywidualnych.

S Z Y C H T A  D Z I E C I Ę C A 

uczniowie klas III-VI 

czas: 1 godz. 

koszt – 20 zł/os. 

liczebność grupy: 15 osób* 

Podczas dziecięcej szychty, młodzi adepci górnictwa zapoznają się z bogatą historią i tradycją wałbrzyskiego górnictwa oraz wcielają się w rolę gwarka. W kopalnianych podziemiach czekają do wykonania lekkie prace górnicze. Zajęcia obejmują przejście do łaźni łańcuszkowej, lampiarni oraz sztolni ćwiczebnej. 

P O D  F A J R A N T – G R A  T E R E N O W A 

uczniowie klas IV-VI 

czas: 1 godz. 

koszt – 15 zł /os. 

liczebność grupy: 15 osób* 

Uczestnicy gry terenowej poruszają się po zewnętrznych przestrzeniach kopalni, kierując się mapą i zagadkami odnalezionymi w wyznaczonych miejscach. Gra pozwala zdobyć i utrwalić podstawową wiedzę o górnictwie. Tylko poprzez aktywną współpracę uczestnicy docierają do mety gry. 

* Limit wynika z aktualnie obowiązujących obostrzeń. Proponujemy podział liczniejszych grup na dwie mniejsze i wybranie innych zajęć, które zostaną zorganizowane w tym samym czasie.

M A S Z Y N O W Y  Z A W R Ó T  G Ł O W Y 

uczniowie klas IV – VI 

czas: ok. 45 min. 

koszt – 15 zł / os. 

liczebność grupy: 15 osób* 

Zajęcia mają miejsce w kopalnianych warsztatach mechanicznych – dawnej hali kuźni i hali frezarek. W maszynach ukryte są zagadki i wskazówki, które kierują do kolejnych historycznych urządzeń. Uczestnicy dzielą się na trzy rywalizujące grupy. Muszą wykazać się spostrzegawczością, umiejętnością poszukiwania informacji na ekspozycji oraz sprawnością fizyczną. Zajęcia uzupełnia historia i przeznaczenie budynku w pracy kopalni. Ekspozycja posiada charakter multimedialny. 

G E O L O G I A  W  G L I N I E 

uczniowie klas: III-V 

czas: ok. 45 min. 

koszt – 15 zł /os. 

liczebność grupy: 15 osób* 

Zajęcia kreatywne inspirowane światem prehistorii. Uczestnicy na bazie mini wystawy geologicznej dowiedzą się o dawnym życiu i skamieniałościach, dokumentujących dawne dzieje ziemi wałbrzyskiej. Dzięki zebranym informacjom, wykorzystując własne pomysły, wykonają w glinie własne kreatywne formy, które mogły istnieć w pradziejach 

* Limit wynika z aktualnie obowiązujących obostrzeń. Proponujemy podział liczniejszych grup na dwie mniejsze i wybranie innych zajęć, które zostaną zorganizowane w tym samym czasie.

A R C H E O L O G I C Z N E  B Y S T R Z A K I 

uczniowie klas IV – VI 

czas: ok. 45 min. 

koszt – 15 zł / os. 

liczebność grupy: 15 osób* 

Uczestnicy ćwiczą sprawności umysłowe związane z gabinetową pracą archeologa. Doskonalą spostrzegawczość przy przejściu labiryntu na kartce i zdolności rysunkowe przy zapisywaniu treści hieroglifami egipskimi. Trenują myślenie podczas rozwiązywania prostych zadań matematycznych zapisanych hieroglifami oraz cierpliwość i dokładność przy rozkładaniu układanek. 

M Ł O D Y  A R C H E O L O G 

uczniowie klas: IV-VI 

czas: 1,5 godz. 

koszt – 20 zł /os. 

liczebność grupy: 15 osób* 

Młodzi adepci archeologii teoretycznie przygotowują się do własnych badań wykopaliskowych, po czym w zespołach 3 osobowych przystępują do prac poszukiwawczych. Każdy z zespołów wybiera sobie stanowisko archeologiczne – skrzynię z piaskiem, w której zakopanych jest kilkadziesiąt fragmentów ceramicznych układanek. Zadaniem archeologów jest delikatne usuwanie piasku ze skrzyni i wydobycie stopniowo ukazujących się fragmentów przedmiotów, a następnie zrekonstruowanie ich, czyli ułożenie w całość. 

* Limit wynika z aktualnie obowiązujących obostrzeń. Proponujemy podział liczniejszych grup na dwie mniejsze i wybranie innych zajęć, 

które zostaną zorganizowane w tym samym czasie.

K A L K O M A N I A 

uczniowie klas VI-VIII oraz szkół ponadpodstawowych 

czas: 1 godz. 

koszt – 22 zł / os. 

liczebność grupy: 15 osób* 

Uczestnicy poznają jedną z technik zdobienia wyrobów porcelanowych, jaką jest kalkomania. Warsztat rozpoczyna się od zaprojektowania grafiki, następnie uczestnicy mają do dyspozycji 5 kolorów kalki: czarny, żółty, czerwony, niebieski i zielony. Wycięta kalka stanie się materiałem do stworzenia niepowtarzalnej kompozycji, która nanoszona będzie na porcelanowe talerze lub kubki. 

Po warsztatach porcelanowe wyroby pozostaną w pracowni Centrum Ceramiki Unikatowej w celu wypalenia – utrwalenia kalki i będą gotowe do odebrania 3 dni po warsztatach. Każdy warsztat jest poprzedzony oprowadzaniem po aktualnej wystawie w Galerii Sztuki Współczesnej. 

G I P S O W E  M A L O W A N K I 

przedszkolaki oraz uczniowie klas I-III 

czas: 1 godz. 

koszt – 17 zł / os. 

liczebność grupy: 15 osób* 

Warsztat rozpoczyna się od oprowadzenia po pracowni Centrum Ceramiki Unikatowej. Uczestnicy poznają proces tworzenia gipsowych odlewów. Prowadzący krok po kroku pokazuje, jak powstaje gipsowa rzeźba. Każdy z uczestników otrzyma trzy małe formy rzeźbiarskie odlane z gipsu (po uprzednim ustaleniu formy mogą tematycznie nawiązywać do zainteresowań dzieci, pór roku bądź świąt). Za pomocą farb akrylowych dzieci pomalują przestrzenne odlewy, tworząc unikatowe pamiątki. Warsztat jest skierowany do małych dzieci, pobudza wyobraźnię przestrzenną oraz uruchamia motorykę. Pomalowane wyroby będą gotowe do zabrania zaraz po warsztatach.

G Ó R N I K  W  S K Ł A D Z I E  C E R A M I K I 

uczniowie klas IV-VIII oraz szkół ponadpodstawowych 

czas: 1 godz. 

koszt – 17zł /os. lub 19zł/os. ( w zależności od sposobu odbioru prac )

liczebność grupy: 15 osób* 

Prace są gotowe do odbioru po wypale biskwitowym (ok. 1 tyg.) Odbiór osobisty: 17 zł/os. Przesyłka kurierska: 19 zł/os 

Warsztat rozpoczyna się od oprowadzenia po pracowni Centrum Ceramiki Unikatowej. Uczestnicy zobaczą modelarnię oraz piecownię, poznają proces technologiczny wytwarzania ceramiki. Po zapoznaniu się z przestrzenią Centrum Ceramiki Unikatowej, uczestnicy najpierw wykonają projekt swojego autorskiego wyrobu ceramicznego, a kolejnym etapem warsztatów będzie jego wykonanie za pomocą masy szamotowej, plastycznej. Po warsztatach unikatowe wyroby zostaną wypalone w celu utrwalenia, gotowa ceramika będzie do odebrania w ustalonym terminie.

K O N T A K T 

e-mail edukacja@starakopalnia.pl tel. 74 667 09 12 , sekretariat@starakopalnia.pl

 

Stara Kopalnia ?‍?‍?‍?rodzinnie – to nasza kolejna propozycja na spędzenie wspólnego czasu. Zapraszamy w każdy piątek o godz. 10:30 na zwiedzanie Starej Kopalni  wraz z przewodnikiem. Rodzinne zwiedzanie przeznaczone jest dla dzieci w wieku 7-12 lat wraz z rodzicami, przeplatane ciekawymi opowieściami, legendami i zagadkami.

W trakcie godzinnej wędrówki zwiedzimy wybrane części naziemne oraz tunel podziemny – prosimy o przygotowanie odpowiedniej odzieży i obuwia.

Czas trwania: 1 godz. Koszt: 22 zł/os.

Bilety dostępne na naszej stronie:
https://www.biletyonline.starakopalnia.pl/

 

 W ofercie indywidualnej mamy dla Państwa również warsztaty w Centrum Ceramiki Unikatowej: kalkomania, górnik w składzie ceramiki lub gipsowe malowanki. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00-15.00
?‍?Artystyczne Środy w Starej Kopalni wpisały się na stałe do kalendarza warsztatów, podczas lipca i sierpnia zapraszamy w każdą środę o godz. 16.00 na zajęcia dla początkujących oraz artystów w każdym wieku.

kontakt:  galeria@starakopalnia.pl  | tel. 74 667 09 20

DATA

Od 28.06.2021 do 31.07.2021

CENA

w zależności od rodzaju zajęć

ZAPISY oraz INFO

sekretariat@starakopalnia.pl, edukacja@starakopalnia.pl tel. 74 667 09 12 

DODATKOWE

brak dodatkowych informacji