Wakacje w Wałbrzychu nie muszą być nudne. Stara Kopalnia przygotowała szereg różnorodnych zajęć dla dzieci.

Warsztaty i zajęcia muzealne realizowane będą od poniedziałku do piątku od 6 lipca do 28 sierpnia.

1 warsztaty ceramiczne: 30 zł/dziecko
1 zajęcia muzealne: 15 zł/dziecko

Pakiet tygodniowy: 5 warsztatów ceramicznych + 5 zajęć muzealnych (promocyjnie): 190 zł/dziecko.

Liczba miejsc ograniczona – obowiązują zapisy na adres edukacja@starakopalnia.pl lub tel. 74 667 09 12.

Regulamin.

 

Harmonogram na LIPIEC:

Poniedziałek

Godz. 9:00 – Małe formy rzeźbiarskie
Uczestnicy warsztatów projektują postacie, przedmioty, które chcą wykonać. Pod okiem
prowadzącego metodą “wałeczka” formują z gliny, wcześniej wymyślony kształt z
wykorzystaniem narzędzi rzeźbiarskich. Następnie po wysuszeniu i po wypaleniu figurka jest
do odbioru.
Czas trwania: 1,5 godz.

Godz. 10:30 – Szychta Fuksów – pierwsza zmiana młodych górników
Co to jest szychta, marka górnicza lub sercówka? Z czego składał się aparat ucieczkowy i co
kryje się pod pojęciem fedrowanie? Na wszystkie pytania uczestnicy uzyskają odpowiedzi
podczas swojej pierwszej szychty. Młodzi gwarkowie dowiedzą się jak wyglądał dzień pracy
górnika, każdy spróbuje swoich sił podczas lekkich prac górniczych pod ziemią.
Czas trwania: 1,5 godz.

Wtorek

Godz. 13:00 – Warsztaty odlewnicze
Warsztaty, których celem jest przedstawienie pracy ceramika od teorii do praktyki.
Uczestnicy poznają wszystkie etapy tworzenia porcelany użytkowej, pod czujnym okiem
prowadzącego wykonują czynności związane z odlewaniem. Kolejnym etapem będzie
pozostawienie prac na kilka minut cele wyschnięcia, w międzyczasie uczestnicy warsztatów
mogą zwiedzić wystawy czasowe w Galerii Sztuki. Po wyciągnięciu wyrobu z formy uczestnicy
dowiedzą się w jaki sposób należy przeprowadzić retusz odlewanego przedmiotu. Po
warsztatach porcelanowe wyroby pozostaną w pracowni w Centrum Ceramiki Unikatowej i
zostaną poddane wypaleniu w celu utrwalenia. Gotowe prace będą do odebrania w ustalonym terminie.
Czas trwania: 1,5 godz.

Godz. 14:30 – Gra terenowa – Węgielki
Geologiczna gra terenowa, której celem jest zebranie wszystkich fragmentów obrazka (które
ukryte są gdzieś na terenie Starej Kopalni), ułożenie ich w całość i prawidłowe rozwiązanie
wszystkich zadań. Gra rozpoczyna się pod „Geogródkiem – skalnym ogródkiem
dydaktycznym”, gdzie strażnik gry opowie węglowe ciekawostki, przedstawi reguły gry oraz
objaśni zagadkowe geologiczne pojęcia.
Czas trwania: 1 godz. 

Środa

Godz. 9:00 – Warsztaty dekorowania – Kalkomania
Uczestnicy poznają jedną z technik zdobienia wyrobów porcelanowych, jaką jest kalkomania.
Warsztat rozpoczyna się od zaprojektowania grafiki, następnie uczestnicy mają do dyspozycji
5 kolorów kalki: czarny, żółty, czerwony, niebieski i zielony. Wycięta kalka stanie się
materiałem do stworzenia niepowtarzalnej kompozycji, która nanoszona będzie na
porcelanowe talerze lub kubki. Po warsztatach porcelanowe wyroby pozostaną w pracowni
Centrum Ceramiki Unikatowej w celu wypalenia – utrwalenia kalki
i będą gotowe do odebrania w ustalonym terminie.
Czas trwania: 1 godz.

Godz. 10:00 – W świecie legend
Zajęcia mają na celu wprowadzić uczestników w świat górniczych opowieści, legend i
tajemniczych postaci. Treści legend odnoszą się do początków wydobycia węgla w
Wałbrzychu, postaci Skarbnika czy patronki górników – św. Barbary, przedstawiane i
omawiane są również symbole górnicze. Zajęcia obejmują przejście tunelem podziemnym
połączone z opowiadaniem legend oraz ciekawostek związanych z tajemniczymi postaciami
napotkanymi po drodze oraz wykonanie pracy plastycznej.
Czas trwania: 1,5 godz. 

Czwartek

Godz. 13:00 – Warsztaty zdobnicze
Warsztat rozpoczyna się od oprowadzenia po pracowni Centrum Ceramiki Unikatowej.
Uczestnicy warsztatów poznają techniki zdobnicze, używane w tworzeniu ceramiki użytkowej
oraz unikatowej. Każdy z uczestników zaprojektuje, a następnie samodzielnie ozdobi farbami
na zimno porcelanowe kubki lub talerze, które później stają się unikalną pamiątką po wizycie
w Centrum Ceramiki Unikatowej w Starej Kopalni. Powstałe wyroby będą gotowe do
zabrania po zakończeniu warsztatów.
Czas trwania: 1,5 godz.

Godz. 14:30 – Dzieje życia na Ziemi zapisane w skamieniałościach

Podczas zajęć uczestnicy poznają czym są skamieniałości zwierzęce i roślinne, uczą się je
rozpoznawać. Przybliża im się również podstawowe metody badawcze pozostałości po
czasach dawno minionych, by sami spróbowali odpowiedzieć na pytanie, na ile różni się
świat setki lat temu od tego, który znamy dzisiaj. W części warsztatowej uczestnicy zajęć
samodzielnie ozdabiają skamieniałości w Centrum Ceramiki Unikatowej, które po zajęciach
zabiorą ze sobą.
Czas trwania: 1,5 godz. 

Piątek

Godz. 9:00 – Warsztaty dekorowania wcześniej odlanych figurek ceramicznych
Zajęcia polegające na zdobieniu odlanych wcześniej figurek, wypalonych na biskwit.
Uczestnicy warsztatów zdobią figurki piesków i pingwinów farbami podszkliwnymi.
Następnie po pokryciu transparentnym szkliwem przez pracownika CCU i wypaleniu figurki
są gotowe do odbioru.
Czas trwania zajęć: 1 godz.

Godz. 10:00 – Górą i dołem – zajęcia kartograficzne
Uczestnicy zdobywają wiedzę z zakresu miernictwa górniczego, kartografii oraz geografii.
Wstępem do zajęć jest wizyta w części muzealnej, gdzie zaprezentowane są mapy oraz
schematy wyrobisk górniczych z różnych lat działalności kopalni. Uczestnicy opracowują
poszczególne mapy w parach lub małych grupach. Kolejnym etapem jest wejście na wieżę
widokową. Wykorzystując mapę turystyczną Wałbrzycha uczestnicy znajdują i określają
poszczególne szczyty górskie, położenie Starej Kopalni i okolicznych szybów oraz inne
charakterystyczne punkty terenowe. Zwieńczeniem zajęć będzie wędrówka do tunelu
podziemnego, poznanie pracy mierniczego oraz wykonanie własnej mapy tunelu
podziemnego. W ramach podsumowania każdy będzie mógł porównać własny plan z mapą
sytuacyjno-wysokościową Starej Kopalni.
Czas trwania zajęć: 1,5 godz.

DATA

Od 06.07.2020 do 31.07.2020

CENA

15zł, 30zł, 190zł

ZAPISY oraz INFO

74/ 667-09-00

DODATKOWE

74/ 667-09-12
edukacja@starakopalnia.pl