Decyzją jury w składzie:

  1. Krzysztof Jędrzejec
  2. Agnieszka Hundert – Wawrzyniak
  3. Piotr Micek
  4. Magdalena Zywar

wybrano artystów, którzy w dniach 7-20.08.2017 r. wezmą udział w plenerze ceramiczno-malarskim Wałbrzych – Barwy i Struktury. Na terenie Starej Kopalni w Wałbrzychu gościć będziemy dwóch artystów ceramików i dwóch artystów malarzy. Są to:

  1. Łukasz Karkoszka  – artysta ceramik
  2. Olga Milczyńska – artysta ceramik
  3. Paulina Brzezińska – artysta malarz
  4. Dawid Lasz – artysta malarz

Dziękujemy wszystkim artystom, którzy przesłali swoje zgłoszenia, a wybranym artystom gratulujemy.

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Gminy Wałbrzych na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku na terenie miasta Wałbrzycha

plakat plener ceramiczno-malarski
DATA

Od 07.08.2017 do 20.08.2017

CENA

wydarzenie darmowe

DODATKOWE

brak dodatkowych informacji