Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na otwarcie wystawy PERSONY, NARRACJE, SYNTEZY z okazji 25-lecia Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów Akademii Sztuki Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, w piątek 28 stycznia 2022 na godzinę 18.00 do WGS BWA, Galerii Centrum Ceramiki Unikatowej.
W tym czasie będzie możliwe bezpośrednie spotkanie się z artystami biorącymi udział w wystawie.

W trosce o Państwa bezpieczeństwo, prosimy o zasłanianie w Galerii ust i nosa maseczką oraz o zachowanie dystansu.

PERSONY NARRACJE SYNTEZY

Kiedy ćwierć wieku temu w Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu powstał wydział Grafiki i Sztuki Mediów, nikomu się nie śniło, że po latach będziemy świętować jego jubileusz w kopalni. Górnicze szyby i zabytkowe wagoniki tworzą malownicze sąsiedztwo z przestrzeniami Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA, gdzie swoje prace prezentują wykładowcy wrocławskiej uczelni. Czy szerokie spektrum ich zainteresowań, rozmaitość twórczych problemów, wielość technik, różnorodność postaw i artystycznych temperamentów pozwoliły zaaranżować spójną ekspozycję? Kuratorzy wystawy zapewniają, że twórczy dialog między abstrakcjonistami, zwolennikami minimalizmu i matematycznej syntezy, a rozmiłowanymi w detalu i ludzkiej cielesności opowiadaczami narracji jest możliwy, a wnętrza Starej Kopalni fantastycznie temu sprzyjają.

Wystawa jak wskazuje jej tytuł próbuje zaprezentować twórczość artystów w trzech kręgach tematycznych i znaczeniowych. Pierwszy obszar zatytułowany Persony skupia się wokół tematyki różnorodnych, twórczych ujęć i reprezentacji człowieka. Człowiek jest jednym z najważniejszych tematów twórczości artystycznej i pozostaje głównym obiektem zainteresowań zarówno aktualnych artystów, jak i wielu twórców zapisanych w dziejach historii sztuki. Jest to bardzo pojemna kategoria, zawierające nieskończoną ilość zagadnień artystycznych, takich jak: forma ludzkiego ciała, psychologia i tożsamość człowieka, relację międzyludzkie, cielesność oraz post-cielesność. 

Drugi obszar Narracje odnosi się do uwagi które studenci słyszą od wykładowców wypowiadane z wyższością uwagi, że ich prace są „narracyjne” lub ilustracyjne. Dziś, kiedy polska ilustracja święci triumfy, a grafiki Joanny Concejo, Marty Ignerskiej, Agaty Dudek, czy wrocławianek Gosi Herby i Gosi Kulik można znaleźć nie tylko na stronach książek czy wydawnictw komiksowych, ale też na ścianach wielu polskich domów, przymiotnik „ilustracyjny” przestał się kojarzyć z przyjmowanym z poczuciem upokorzenia epitetem. Narracyjność niesiemy na sztandarach dumni z tego, że zbłądziła pod strzechy, zamieniając się w prawdziwie demokratyczną, nie wykluczając nikogo z odbiorców, a jednocześnie prowokacyjną, czasem prześmiewczą wobec rzeczywistości, a kiedy indziej pełną czułości przestrzeń.

Trzeci obszar Syntezy reprezentuje obszar tematyczny, który może być utożsamiany z praktyką twórczą łączącą różne – często bardzo odmienne – idee, technologie oraz środki wyrazu artystycznego. Bez względu na to czy odnoszą się do mediów klasycznych, nowych mediów, czy też związków między nimi . Hasło to wiąże się również z poszukiwaniem wspólnych obszarów pomiędzy sztuką a dziedzinami nauki i innymi polami ludzkiej aktywności (np. matematyką, technologią cyfrową, problematyką społeczną). Z drugiej strony koresponduje także z działaniami twórczymi, które mają na celu ujęcie artystycznego problemu w sposób całościowy, oparty na prostocie wyrażania emocji i oszczędnym użyciu środków formalnych (minimalizm).

Kuratorzy wystawy:

dr hab. Tomasz Broda
dr hab. Piotr Komorowski
dr Paweł Puzio

Wystawa dostępna codziennie od godz. 10.00 -18.00 ( do 6 lutego 2022 r.)

Wystawa zrealizowana przez:
Akademię Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu,
Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu,
Wałbrzyską Galerię Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych. 

DATA

Brak danych

CENA

wydarzenie darmowe

DODATKOWE

brak dodatkowych informacji