Mikołajkowa Nocna Szychta Dziecięca to cykl quizów, zagadek, i gier zespołowych, dzięki którym dzieci poznają aspekty pracy górnika oraz powiązane z nią bogate tradycje i zagadkowe tajemnice Lisiej kopalni. Zajęcia obejmują przejście chodnikiem podziemnym łącznie z wykonaniem lekkich prac górniczych,  zwiedzanie nadszybia i budynku maszyny wyciągowej szybu Sobótka, a na uczestników czeka słodki upominek za ukończenie szychty.

Nocna Szychta przeznaczona jest dla dzieci w wieku 9-12 lat, grupa może liczyć maksymalnie 20 dzieci.

Prosimy o wygodne obuwie oraz o ciepłe ubranie wierzchnie.

Bilety: 40 zł (dostępne na stronie: www.starakopalnia.pl)

Regulamin wydarzenia 

DATA

06.12.2019, godz. 18.00

CENA

40 zł

DODATKOWE

brak dodatkowych informacji