Konferencja ,,Czas na kobiety” jest jedną z dziesięciu tego typu imprez organizowanych w całej Polsce wspólnie przez Stowarzyszenie Kongres Kobiet i Fundację Coca Coli w Atlancie. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna Polek. KOBIETY, jeśli jesteście aktywne zawodowo, chcecie zmienić ścieżkę kariery, potrzebujecie wzmocnienia i wiedzy na temat Waszych praw, szans i możliwości, to dla Was jest ten projekt. Jeśli chcecie założyć własne firmy, czujecie się zagrożone wykluczeniem ze względu na wiek (50+) lub jesteście matkami chcącymi wrócić na rynek pracy, to dla Was też organizujemy nasze konferencje. Dajcie sobie szansę, przeczytajcie program tej najbliższej, w Wałbrzychu, i rejestrujcie się! Bo teraz jest CZAS NA KOBIETY!

Udział w konferencji jest BEZPŁATNY!

PLAN KONFERENCJI:

9:00 – 9:45: Kobiecy networking – Rejestracja uczestniczek

10:00 – 12:30: I BLOK – WIEDZA – WZMACNIANIE KOBIET

1. Rozpoczęcie – Dorota Warakomska

2. Kobiety – Polki XXI wieku – Nasze prawa, nasze szanse. Nasza solidarność – Dorota Warakomska, Marta Lempart

3. Korzyści z obecności kobiet w gospodarce – dr Ewa Rumińska-Zimny

4. Sytuacja kobiet na lokalnym rynku pracy – Marzena Radochońska, Magdalena Victor

– Bariery, wyzwania i dobre praktyki – Szukamy rozwiązań – dyskusja – prowadzenie – Dorota Warakomska;

udział: m.in. Małgorzata Beślerzewska, Estera Grabarczyk, Zdzisława Leszczyńska-Chruścik, Sylwia Petryna, Daniela Sprytula, Grażyna Urbańska, Agata Zborowska

Temat: jak pokonywać bariery, wyzwania i stereotypy. Dobre praktyki na dolnośląskim rynku pracy, dyskusja z przedstawicielkami władz samorządowych, instytucji rynku pracy, przedsiębiorczyń, III sektora i kobiet z inicjatywą.

5. Teraz jest czas na kobiety. Nasz czas! Wykorzystajmy go, działajmy razem na rzecz naszych praw, naszych szans, naszej wolności – Podsumowanie części plenarnej

13:00-13:30: PRZERWA LUNCHOWA

13:30-15:00: II BLOK – WARSZTATY (1 warsztat – do wyboru)

1. Firma – instrukcja obsługi (Agata Zborowska)

2. Samorealizacja i działanie z entuzjazmem (Barbara Żurakowska)

3. Druga strona lustra – mój potencjał (Mariola Fanselow)

15:00-15:15 PRZERWA KAWOWA (15 min.)

15:15-16:45: III BLOK – WARSZTATY (1 warsztat – do wyboru)

1. Zmień swoje życie finansowe – własna firma (Sylwia Petryna)

2. Samorealizacja i działanie z entuzjazmem (Barbara Żurakowska)

3. Druga strona lustra – mój potencjał (Mariola Fanselow)

16:45-17:00: PODSUMOWANIE PLENARNE, ZAKOŃCZENIE – kobiety mają głos i nie boją się go użyć! –Dorota Warakomska, Elżbieta Polewska, Ewa Rumińska-Zimny

Obowiązuje rejestracja!!

DATA

25.02.2017, 09:00 - 17:00

CENA

Udział w konferencji jest BEZPŁATNY!

ZAPISY oraz INFO

Obowiązuje rejestracja - pod tym adresem

DODATKOWE

brak dodatkowych informacji