Serdecznie zapraszamy na inaugurację kawiarni naukowej w Parku Wielokulturowym Stara Kopalnia!

Pragniemy, by kawiarnia Sztygarówka stała się również synonimem miejsca spotkań naukowych, przestrzenią pełną debat, ciekawych dyskusji i prezentacji. Raz w miesiącu zaproponujemy Państwu wystąpienie eksperta, naukowca bądź praktyka z dziedzin takich jak górnictwo, historia techniki i przemysłu, geologia, czy archeologia. Muzeum Przemysłu i Techniki PWSK posiada bardzo zróżnicowane zbiory, do których w referatach również będziemy się odwoływać.

Najbliższa kawiarnia naukowa odbędzie się w poniedziałek, 19 lutego 2018r. Na godz. 13:30 zapraszamy dzieci i młodzież powyżej 12 roku życia wraz z nauczycielami, o godz. 17:00 – wszystkich zainteresowanych. Gościć będziemy dr. hab. Stanisława Januszewskiego, który opowie o zabytkach techniki i przemysłu – czym się charakteryzują, na czym polega ich wyjątkowość, jakie są najcenniejsze zabytki techniki w naszym wałbrzyskim regionie.

Stanisław Januszewski od 25 lat prowadzi Fundację Otwartego Muzeum Techniki, założył Sowiogórskie Muzeum Techniki w Dzierżoniowie oraz Muzeum Odry na zabytkowych statkach we Wrocławiu (działające do dziś). Od wielu lat związany jest też z Dolnośląskim Zagłębiem Węglowym. W 1978 r. z zespołem stworzonym w Instytucie Historii Architektury, Sztuki i Techniki Politechniki Wrocławskiej podjął prace ewidencyjne zabytków sztuki górniczej Zagłębia Dolnośląskiego. Objęły one architekturę górniczą i maszyny. W ich efekcie z początkiem lat 80. XX w. ochroną prawną objęto ok. 70 obiektów, w 1986 stworzono Ośrodek Dawnego i Nowego Górnictwa, zasadzony na zespołach szybów Irena, Gwarek i Gabriel (zlikwidowany z chwila podjęcia decyzji o budowie Muzeum Górnictwa w oparciu o zespól kopalni Julia). Na kanwie tych badań, pod red. S. Januszewskiego powstał 3-tomowy raport „Zabytki techniki w górnictwie Zagłębia Dolnośląskiego” (1980), album „Zabytki techniki górniczej Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego” (1988) oraz wiele publikacji popularyzujących dziedzictwo kultury górniczej Zagłębia.

Bardzo prosimy szkoły chętne do wzięcia udziału w wydarzeniu o kontakt mailowy: edukacja@starakopalnia.pl lub telefoniczny: 74 667 09 12. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!

DATA

19.02.2018, godz. 13:30, 17:00

CENA

wydarzenie darmowe

ZAPISY oraz INFO

edukacja@starakopalnia.pl
74 667 09 12

DODATKOWE

----