Podobno nawet 50% dzieł sztuki na rynku to… falsyfikaty!!

O największych fałszerstwach w historii, metodach ich rozpoznawania oraz o własnej, nowatorskiej metodzie badawczej, opowie dr Łukasz Nawrocki podczas spotkania w Starej Kopalni.

Ciekawostką spotkania będzie mała wystawa dzieł malarskich nieżyjących, dawnych mistrzów, a wśród nich obraz Rafaela namalowany współcześnie, zaledwie kilka lat temu i – według obowiązujących metod badawczych – obraz oryginalny.

Kiedy: 25 kwietnia
Godzina: 18.00,
Miejsce: Caffe Sztygarówka w Starej Kopalni.
Poziom zaawansowania: spotkanie zarówno dla amatorów ciekawostek historycznych, sztuki, jak i zawodowców oraz kolekcjonerów.

Wstęp wolny.

Serdecznie zapraszamy Galeria Sztuki Współczesnej Stara Kopalnia!
————————–

Dr Łukasz Nawrocki,
jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Dyplom magistra sztuki otrzymał w 2000 roku. W tym samym roku Łukasz rozpoczął samodzielne studia teoretyczne i praktyczne z zakresu technik i technologii malarskich dawnych mistrzów uzupełnione zagranicznymi wyjazdami studyjnymi do muzeów i galerii sztuki w Europie Zachodniej, które kontynuuje do chwili obecnej.

Łukasz Nawrocki w 2018 roku obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską w Instytucie Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, która dotyczyła rekonstrukcji warsztatu malarskiego Rafaela Santi oraz badań fizykochemicznych.

Jest laureatem nagrody rektora Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu w 2002 roku. Jest laureatem stypendium twórczego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie ochrony zabytków i dóbr kultury na rok 2009. Jest również laureatem Stypendium Marszałka Województwa Dolnośląskiego w zakresie twórczości artystycznej, opieki nad zabytkami i upowszechnieniem kultury w 2010 roku.

Dorobek oraz wykształcenie dra Łukasza Nawrockiego ma charakter interdyscyplinarny i ekspercki. Twórczość artystyczna i działalność naukowo-badawcza obejmuje aktywność z zakresu malarstwa, rysunku, rzeźby, badań nad techniką i technologią malarstwa dawnych mistrzów, badań fizykochemicznych dzieł sztuki, a także prace z zakresu rekonstrukcji i konserwacji malarstwa i rzeźby polichromowanej. Obecnie Łukasz Nawrocki pracuje nad dwoma cyklami obrazów inspirowanych Rafaelem Santi i Johanesem Vermeerem, równolegle wykonuje malarstwo portretowe i sakralne.

DATA

25.04.2019, godz. 18.00

CENA

Wstęp wolny

DODATKOWE

brak dodatkowych informacji