Poprzemysłowa tkanka miast, niejednokrotnie zabytkowa, często traktowana jest jako dziedzictwo kultury gorszej kategorii i obszar problematyczny. Niedocenianie jej wartości i niedostrzeganie możliwości adaptacji często doprowadza do dewastacji i rozbiórek całych połaci dzielnic. Tym ważniejsza jest edukacja – informowanie zarówno o wartości architektury poprzemysłowej, jak i o możliwości jej wtórnego zagospodarowania. Wiele budowli i kompleksów poprzemysłowych po wcześniejszej adaptacji na centra kultury, galerie handlowe czy budynki mieszkalne może stać się wizytówką miasta i regionu, i przyciągać mieszkańców oraz osoby z zewnątrz.

Warsztaty rewitalizacji obszarów poprzemysłowych przeprowadzą pracownicy Muzeum Przemysłu i Techniki w Wałbrzychu dla czterech zróżnicowanych grup wiekowych: dzieci (7–12 lat), młodzieży (13–18 lat), studentów (19–30 lat) i wszystkich dorosłych osób zainteresowanych tematem. Autorskie zajęcia mają na celu rozwijać wyobraźnię i kreatywność, ale też poszerzyć wiedzę na temat zabytkowej poprzemysłowej architektury miast, sposobów jej zagospodarowania, możliwości adaptacyjnych, czy ścieżki postępowania. Do zajęć może przystąpić każdy, bez wcześniejszego przygotowania merytorycznego. Podstawową wiedzę uczestnicy zdobędą w pierwszej części zajęć, poznają też wiele przykładowych rewitalizacji (prowadzący przygotowali prezentację multimedialną).

Drugi etap to wspólna praca w niewielkich grupach nad wybranymi obszarami miasta, tworzenie koncepcji ich ponownego zagospodarowania i funkcjonowania. Na koniec każda z grup zaprezentuje swoją wersję rewitalizacji, która jest omawiana na forum.

Zapisy w dniach 14-28.09 mailowo:edukacja@starakopalnia.pl lub tel.: 74 667 09 12

DATA

Od 02.10.2018 do 03.10.2018

CENA

wydarzenie darmowe

ZAPISY oraz INFO

Zapisy w dniach 14-28.09 mailowo:edukacja@starakopalnia.pl lub tel.: 74 667 09 12

DODATKOWE

brak dodatkowych informacji