Nasz projekt  „Wybuch pyłu. Artystyczny przekład górniczych życioRysów i sztuki” już trwa! Obecnie rekrutujemy ostatnią grupę warsztatowiczów na zajęcia malarsko – graficzne oraz fotograficzne. Jeśli interesujesz się fotografią, kolażem, malarstwem, chciałabyś/ chciałbyś twórczo spędzić część wakacji oraz wczesną jesień, dowiedzieć się czegoś więcej o historii swojego górniczego regionu, współtworzyć wystawę z własną pracą – ten projekt jest dla Ciebie!
Informacje i zgłoszenia: kierownik.mpit@starakopalnia.pl; 74 667 09 16, 663 71 60 61.
Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach priorytetu Edukacja kulturalna