30 listopada oficjalnie rozpoczęliśmy Festiwal Tradycji Górniczych 2018! Pierwszym barbórkowym wydarzeniem był wernisaż prac uczniów wałbrzyskich szkół, którzy wzięli udział w naszym projekcie “Szklany czas – wędrówki krajobrazem”.

Głównym celem projektu było zaznajomienie młodego pokolenia mieszkańców Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego z pojęciem krajobrazu kulturowego i industrialnego oraz jego przemianami na przestrzeni wieków. Pomogły nam w tym rysunki Friedricha Bernharda Wernera, który w początkach XVIII w. wykonał setki wedut, czyli pejzaży miejskich, nie tylko miast śląskich, lecz też ówczesnych stolic europejskich.

W ramach projektu uczniowie wzięli udział w warsztatach artystycznych i wraz pracownikami Centrum Ceramiki Unikatowej oraz z artystami zaproszonymi do projektu tworzyli własne weduty i krajobrazy miast, inspirowane pracami F.B. Wernera, znanego XVIII w. grafika śląskiego. Efektem ich prac jest wystawa, której wernisaż odbył się właśnie 30 listopada.