PLENER CERAMICZNO-MALARSKI

WAŁBRZYCH – BARWY I STRUKTURY

Razem ze Stowarzyszeniem Asocjacja Ars Longa zachęcamy artystów plastyków, instruktorów, plastyków oraz studentów ostatnich lat ASP do udziału w plenerze ceramiczno-malarskim WAŁBRZYCH – BARWY I STRUKTURY.
Tematem pleneru będzie praca twórcza nawiązująca do historii Wałbrzycha i jego dorobku artystycznego.

Prace powstałe podczas pleneru zostaną zaprezentowane na wystawie zorganizowanej w Parku Wielokulturowym Stara Kopalnia

Komisarzem pleneru jest Agnieszka Hundert-Wawrzyniak.

W terminie 7-20 sierpnia 2017 roku młodzi artyści będą mogli w malowniczej industrialnej scenerii Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia tworzyć prace, które następnie zostaną pokazane na wernisażu kończącym plener, który zostanie zorganizowany na terenie Starej Kopalni.

Liczba miejsc: 4 (dla 2 ceramików i 2 malarzy), w tym 2 miejsca przewidziane są dla wałbrzyskich artystów

Termin pleneru: 7-20.08.2017 r.

Miejsce pleneru: Plener odbędzie się w Starej Kopalni. Dla ceramików przewidziana jest profesjonalnie wyposażona pracownia ceramiki.

Udział w plenerze jest bezpłatny.

Zapewniamy:

  • udział w plenerze
  • opiekę merytoryczną
  • wyżywienie
  • nocleg (pokoje 2-osobowe)
  • materiały plastyczne

Rekrutacja:

Rekrutacja odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Ostateczny termin wypełnienia i przesłania formularza upływa 8 lipca. – decyduje data wpływu.

Kryterium naboru:

  • znajomość i posługiwanie się technikami malarskimi
  • dorobek twórczy/pedagogiczny/osiągnięcia
  • kolejność zgłoszeń

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Gminy Wałbrzych na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku na terenie miasta Wałbrzycha

Formularz zgłoszeniowy PLENERU

REGULAMIN PLENERU