Ferie to czas zabawy! U nas będzie to twórcza zabawa:)
Kto chce zostać Mistrzem? Poznać tajniki pracy ceramika? Zapraszamy dzieci w wieku 8-12 lat.
PROGRAM ZAJĘĆ:
DZIEŃ 1 – artysta ceramik
Zapoznanie uczestników- krótkie zabawy integracyjne mające na celu stworzenie relacji, niezbędnej w pracy twórczej. Oprowadzenie uczestników po przestrzeni Centrum Ceramiki Unikatowej, oraz zapoznanie z technologią prac ceramicznych. Stworzenie niewielkiej płaskiej kompozycji z masy ceramicznej szamotowej przy użyciu walcarki, z możliwością zdobienia angobami.

DZIEŃ 2 – rzeźbiarz
Poszukiwanie inspiracji wśród prac poplenerowych wystawy DOLOK.
Stworzenie przestrzennej formy rzeźbiarskiej z różnokolorowych mas ceramicznych.

DZIEŃ 3 – odlewnik
Zapoznanie z pracą formierza i odlewnika. Przedstawienie procesu technologicznego powstawania form gipsowych oraz systemu odlewania i łączenia poszczególnych elementów z masy lejnej. Odlanie wybranej formy dostosowanej do wieku i możliwości dziecka.

DZIEŃ 4 – garncarz
Zapoznanie uczestników z pracą garncarza wraz z krótkim rysem historycznym. Nauka toczenia na kole garncarskim.

DZIEŃ 5 – zdobnik
Zdobienie (szkliwienie) powstałych prac z dwóch pierwszych dni, przy użyciu szkliw oraz farb majolikowych. Nakładanie kalki na porcelanowe kubeczki.

KOSZT: 140 zł/tydzień; 35 zł/1 zajęcia. Obowiązują zapisy.
tel. 74 667 09 20 mail: ccu@starakopalnia.pl