Twój dziadek był górnikiem? Tata pracował w kopalni? Wujek do dziś opowiada o pracy na przodku?

Przeprowadź z nimi wywiad, sfotografuj pamiątki, zeskanuj najciekawszy dokument lub zdjęcie i opleć je prawdziwą historią z dziejów wałbrzyskiego górnictwa!

Na prace czekamy do 29.09.2017 r. Najciekawsze historie, eseje i reportaże nagrodzimy i opublikujemy w katalogu. Laureaci będą mogli wziąć udział w drugiej części projektu, gdzie będą tworzyć niezwykłą instalację – artystyczny labirynt górniczy.

 

Szczegóły konkursu:

Wiek uczestników: W konkursie mogą wziąć udział uczniowie trzech grup wiekowych, dla których przydzielamy odrębne nagrody: uczniowie klas V – VII, uczniowie gimnazjum oraz uczniowie liceum.

Forma prac konkursowych: esej, reportaż, opowieść dotycząca jednej przygody, bądź życiorysu członka rodziny, zatrudnionego niegdyś w górnictwie wałbrzyskim. Mile widziane prace wzbogacone kopiami starych górniczych dokumentów, zdjęć z czasów pracy w kopalni i innych górniczych pamiątek. Tekst – maksymalnie 12 000 znaków ze spacjami; dopuszczalny także tekst pisany odręcznie.

Termin zgłoszeń: do 29.09.2017 r. włącznie w sekretariacie Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia, podając imię i nazwisko autora oraz imię i nazwisko bohatera opowieści. Dopuszczalne jest też mailowe złożenie prac (adres: kierownik.mpit@starakopalnia.pl) oraz wysyłka pocztą na adres ul. Wysockiego 29 58-304 Wałbrzych z dopiskiem „konkurs Górnicze opowieści”.

 

Konkurs realizowany w ramach zadania „W górniczym labiryncie” dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.