Wystawy stałe

Podziemny świat – górnicza praca na przedwojennych fotografiach

„Podziemny świat – górnicza praca na przedwojennych fotografiach”  już dostępna w Starej Kopalni w Wałbrzychu. Historia tej niezwykle cennej dla Wałbrzycha wystawy zaczyna się od zupełnego przypadku na targu staroci w jednym z niemieckich miast. Dziś kolekcja ponad 100 unikatowych negatywów jest już własnością Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia i jej pierwszą odsłonę „Podziemny […]

Więcej >

Wałbrzyska Solidarność

4 września 2016 r. otworzyliśmy wystawę upamiętniającą działalność wałbrzyskiej „Solidarności”. Ekspozycja składająca się przede wszystkim z prywatnych pamiątek działaczy „S” upamiętnia zapomniany wkład Wałbrzycha w kształt całego, blisko 10 milionowego ruchu społecznego z początku lat 80 w Polsce. Porozumieniami Sierpniowymi będącymi faktycznym początkiem ruchu NSZZ „Solidarności” określa się cztery porozumienia zawarte przez rząd PRL z robotniczymi komitetami strajkowymi na przełomie sierpnia i września 1980 roku.

Więcej >

Maszynownia szybu „Julia”

W czasie kiedy kopalnia pracowała, dostęp do maszynowni zarezerwowany był jedynie dla ścisłego grona specjalistów, zajmujących się obsługą kilkudziesięciotonowych maszyn wyciągowych. Dziś jest to miejsce otwarte dla wszystkich zwiedzających Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu. Potężne maszyny wyciągowe oraz przetwornice Siemensa z 1911 roku stanowią jedną z głównych atrakcji podczas wycieczki, uzmysławiając zasadność takich pojęć jak „pomnik techniki”. 

Więcej >

Ekspozycja wyposażenia dawnych warsztatów i kuźni Starej Kopalni

Imponująca kolekcja kilkudziesięciu maszyn, wśród których znalazły się m.in. piły do drewna czy dłutownice skonstruowane pod koniec XIX wieku, używane przez górników do 1996 roku przypomina, iż praca w kopalni nie toczyła się jedynie pod ziemią, a głębinowa eksploatacja węgla nie byłaby możliwa bez należytego wsparcia technicznego z powierzchni.

Więcej >

Historia kopalni, ekwipunek górnika oraz warstwa kulturowa górniczego święta – Barbórki

Narracja jednej z głównych i najważniejszych wystaw stałych w Starej Kopalni koncentruje się przede wszystkim na dniu pracy górnika oraz specyfice pracy na dużych głębokościach. Stąd obejmuje ona przede wszystkim elementy wyposażenia górnika – od identyfikacyjnych marek, poprzez narzędzia pracy aż po zapewniające bezpieczeństwo aparaty ucieczkowe.

Więcej >

TRASA PODZIEMNA

Na koniec zwiedzania przewodnicy zabierają zwiedzających do sztolni ćwiczebnej połączonej z tunelem odstawy kamienia. Opowiadają o ciężkiej pracy na ścianie, podziemnym transporcie, wentylacji wyrobisk, zagrożeniach na kopalni. Na ekspozycji znajdują się  m. in. replika pomocniczego systemu transportowego po upadowej, przenośniki taśmowe i zgrzebłowe używane do transportu urobku czy skały płonnej.  Na trasie podziemnej możemy zobaczyć […]

Więcej >